THAT´S ENGLISH

Consulta as últimas novidades no noso TABOLEIRO:

 

INSTRUCIÓNS DO 22 DE MAIO DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA A FINALIZACIÓN DO CURSO 2019-2020 NAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS DE GALICIA

  • A avaliación do alumnado de That’s English que teña pendente algún dos módulos non conducentes  a  certificación  farase  a  partir  dos  datos  obtidos  das  actividades desenvolvidas por este ao longo do seu proceso de aprendizaxe. 
  • No caso de que o profesorado non dispoña de datos suficientes para avaliar este alumnado, poderá  realizar  tamén,  ao  longo  de  mes  de  xuño,  probas  e  actividades telemáticas que lle permitan obter unha cualificación. A recuperación dos módulos non superados realizarase no mes de setembro.
  • O  alumnado  dos  módulos  4,  8  e  12  realizará  as  correspondentes  probas  de certificación  nos  calendarios  que  se  establezan  para  a  convocatoria  ordinaria  e extraordinaria, segundo se dispón no punto 3 da instrución terceira * 

*PUNTO 3 DA INSTRUCIÓN TERCEIRA

O novo calendario de probas de certificación establecerase para cando as circunstancias sanitarias permitan a súa realización. A convocatoria ordinaria, tanto para o alumnado oficial como para o libre, non se realizará en ningún caso antes do mes de setembro.

Mentres dure o estado de alarma, para evitar todo risco de contaxio entre a poboación, este centro quedará pechado para o alumnado e o público en xeral. Recordamos ao alumnado que como normal xeral a docencia seguirá a facerse polos medios telemáticos habituais para comunicarse co seu/súa profesor/a.

Para consultas diríxete ao enderezo eoi.pontevedra@thatsenglish.com

Saber inglés nunca che custará menos...

That´s English é un curso de educación a distancia para aprender inglés ao teu ritmo, porque nós poñemos todo para que tí só teñas que te preocupar do más importante: aprender. Vas contar cun excelente material didáctico: libros de vocabulario e gramática, CD audio, guías do curso, os programas de televisión dispoñibles en DVD e acceso en liña á plataforma e-learning, con material didáctico complementario.

Ademáis, terás práctica oral nas titorías presenciais impartidas por profesores da Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra. Así, poderás completar a túa formación e superar con éxito os exames que realizarás ao final de cada módulo.

O curso que che dará acceso aos exames de Certificación das Escolas Oficiais de Idiomas e che permitirá obter os Certificados Oficiais de Nivel Básico A2, Intermedio B1 e Intermedio B2.

Máis información

Para facer calquera consulta relativa ao programa, infórmate no teléfono 902 030 237 ou na web http://www.thatsenglish.com/.

Tamén podes solicitar información na propia Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra no teléfono 886 159 121 de luns a venres en horario de mañá ou no enderezo de correo eoi.pontevedra@thatsenglish.com.