PROBAS CURSOS NON TERMINAIS

CURSOS NON TERMINAIS: A1, B1.1, B2.1 e C1.1

PROBA DE PROGRESO DE FEBREIRO

CALENDARIO:as probas de progreso realizaranse na última semana de xaneiro. aínda que puntualmente poderán comezar o ou extenderse nas semanas colindantes.

O alumnado debe consultar coa profesora ou profesor do seu grupo o día, e a hora dos exames de febreiro. Lembre que se non acada un 80% de asistencia durante o curso, perderá o dereito a presentarse a esta proba  

PROBA FINAL DE XUÑO

O alumnado debe consultar coa profesora/profesor do seu grupo as datas dos exames de xuño. Lembre que as datas e hora dos exames de xuño poden non coincidir coas datas e o horario do grupo no que está matriculado.

No caso de departamentos con probas de cursos non terminais UNIFICADAS, as datas serán publicadas xunto coas das probas de certificación no taboleiro principal da páxina. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

As datas e horarios de celebración das probas extraordinarias de setembro correspondentes aos cursos non terminais serán publicadas no taboleiro principal desta páxina web cando corresponda segundo calendario.