CURSOS NON TERMINAIS

CURSOS NON TERMINAIS: 1º Básico, 1º Intermedio e 1º Avanzado

 

PROBA DE PROGRESO DE FEBREIRO

CALENDARIO:as probas de progreso realizaranse na semana do 25 ao 29 de xaneiro. aínda que puntualmente poderán comezar o 21 de xaneiro e estenderse ata o 2 de febreiro.

O alumnado debe consultar coa profesora ou profesor do seu grupo o día, e a hora dos exames de febreiro. Lembre que se non acada un 85% de asistencia durante o curso, perderá o dereito a presentarse a esta proba.

 

PROBA FINAL DE XUÑO

O alumnado debe consultar coa profesora/profesor do seu grupo, antes de 19 de maio as datas dos exames de xuño. Lembre que a datas e hora dos exames de xuño pode non coincidir coas datas e o horario do grupo no que está matriculado.