PROBAS CURSOS NON TERMINAIS

CURSOS NON TERMINAIS: A1, B1.1, B2.1 e C1.1

PROBA DE PROGRESO  (FIN DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE)

CALENDARIO:as probas de progreso realizaranse na última semana de xaneiro. aínda que puntualmente poderán comezar o ou extenderse nas semanas colindantes. Esta proba terá únicamente valro orientativo para o alumnado, que debe consultar co/a profesora ou profesor do seu grupo o día e a hora de realizaciíon. 

PROBA ORDINARIA DE XUÑO

O alumnado debe consultar coa profesora/profesor do seu grupo as datas dos exames de xuño. Lembre que as datas e hora dos exames de xuño poden non coincidir coas datas e o horario do grupo no que está matriculado.

No caso de departamentos con probas de cursos non terminais UNIFICADAS, as datas serán publicadas xunto coas das probas de certificación no taboleiro principal da páxina. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE XUÑO

A convocatoria das probas extraordinarias terá lugar durante a segunda quincena de xuño e as datas serán publicadas no taboleiro principal desta páxina web cando corresponda segundo calendario.