Sección de Lalín (IES Ramon Mª Aller Ulloa)

MATRICULA LIBRE CURSO 2017.18

 

 

Se te queres matricular por libre para obter os certificados das EOIs do nivel A2, B1, B2  poderás facelo do 3 ao 20 de abril as 12.00 h.

 

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA:

Realizarase en liña a través da ligazón: https://www.informaticacentros.com/xunta/ e non terá validez ata que se formalice na secretaría do centro (consultar horario atencion o publico EOI) entregando a seguinte documentación: 

   • 1.Impreso de matrícula xerado pola aplicación web.
   • 2.Resgardo de aboamento dos prezos públicos: pode recoller o documento na secretaría ou xeralo aquí premendo no Modelo A1 ao final da páxina. Consulte as taxas.
   • 3.Fotocopia do DNI ou no caso de ser estranxeiro o NIE ou pasaporte.
   • Menores: certificado do instituto no que conste cal é a primeira lingua estranxeira cursada no presente curso. Anexo V
   • Alumnado CALC: certificado do CFR no que conste que cumpre o requisito de asistencia. Atención! só se poderá matricular no nivel correspondente ao curso CALC ao que asiste.
   • Alumnado con discapacidade:documentación acreditativa e, se solicitara adaptación de exames, cubrir este formulario.
   • Nivel C1: certificado do nivel B2 da Escola Oficial de Idiomas/Ciclo superior da EOI ou o xustificante de ter aboado os prezos para a súa expedición. No caso do idioma inglés, tamén poderá entregar o certificado acreditativo do Certificate of Proficiency que o MEC expedía anteriormente.

CONVOCATORIAS

 • Alumnado libre: ten dereito á convocatoria de xuño.
 • Alumnado CALC: ten dereto ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado CUALE: ten dereto ás convocatorias de xuño e setembro.

MENORES

 • Poderán matricularse do idioma que estudan como primeira lingua estranxeira na ESO/Bacharelato se teñen 16 anos ou os cumprirán antes do 31 de decembro de 2018.
 • Poderán matricularse dunha lingua distinta á estudada na ESO se teñen 14 anos ou os cumprirán antes do 31 de decembro de 2018.

ACCESO DAS PROBAS

 • Pódese matricular por libre de calquera nivel sen ter o certificado do nivel anterior, agás no nivel C1, para o que terá que presentar o certificado do  nivel B2 e o xunstificante de ter aboado as taxas do título.
 • Non se poderá matricular por oficial e por libre do mesmo nivel no mesmo ano académico.
 • Se realizou estudos noutra escola e se vai matricular por libre na EOI de Pontevedra, debe indicalo na súa solicitude para tramitar o traslado de expediente pertinente.
 • Se supera a proba do nivel básico/intermedio/avanzado poderá acceder ao nivel seguinte como alumno oficial seguindo o procedemento de matrícula establecido.
 • Se é alumno oficial desta Escola e desexa presentarse por libre a algunha proba deberá facelo nesta, agás no caso de que o idioma do que desexe matricularse non se imparta nela. Nese caso, poderá matricularse, excepcionalmente, noutra escola.

 

Nesta mesma pàxina mais abaixo pode consultar o horario de atención o pùblico da EOI e enlaces a modelos de exames de anos anteriores

 

 

FOTO MOSAICO MARIBEL FERNANDEZ

Xa temos exposto o mosaico de fotos de Maribel Fernández. Ven ver se atopas a túa foto!!!!!!

 

 

HORARIO ATENCION PUBLICO EOI

 

HORARIO DE ATENCION O PUBLICO DA EOI

LUNS. 18.30 a 20.00

MARTES.19.00 a 20.30

XOVES. 18.15 a 19.45

THAT`S ENGLISH TITORIAS

 

Básico 1, martes as 18:00
Básico 2, lunes as 18:00
Intermedio 1, miércoles as 18:00
Intermedio 2, martes  as 18:00

As aulas indicaranse na conserxaria.

 

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2017-18

 

GRUPOS E HORARIOS PARA O CURSO 2017-18

ESTE CURSO OFERTASE  :

 • CURSO INTENSIVO DE BASICO INGLES ( BASICO 1 E 2 nun curso) Acádase un nivel A2
 • CURSO INTENSIVO DE INTERMEDIO INGLES( INTERMEDIO 1 e 2 nun curso) Acádase un nivel B1
 • GRUPO INTERMEDIO 1e INTERMEDIO 2 (2 DIAS A SEMANA)

 

 

 

 

PROBAS CERTIFICACION CURSO 2016-17

 

 

DATAS PROBAS ESCRITAS

Pode consultar as datas das probas escritas de certificación de  Setembro de 2017

N.B.: As datas das probas orais correspondentes e revisións publicaranse aqui tan pronto como sexan acordadas polos departamentos da escola.

   •  

Convocatorias

 • Alumnado libre: ten dereito á convocatoria de xuño.
 • Alumnado CALC: ten dereto ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado CUALE: ten dereto ás convocatorias de xuño e setembro.LINKS PARA PRACTICAR LA COMPRENSION ORAL

Randall's ESL Cyber Listening Lab .Tiene listenings con transcripts y ejercicios de vocabulario.

 www.mansioningles. Tiene listenings con transcripts y distintos hablantes de ingles.

www.podcastsinenglish.com.   No tienes acceso a la explotacion ni transcripcion si no eres miembro.

 www.ello.org. Tiene audios con transcripción. Y videos sobre temas diferentes con transcripcion.

 

Distribuir contido