Sección de Lalín (IES Ramon Mª Aller Ulloa)

MATRICULA ALUMNADO LIBRE. PROBAS CERTIFICACION

 PRAZO DE MATRÍCULA

As persoas que desexen presentarse ás probas de certificación para obter un certificado de nivel nalgunha das linguas que ofrece a Escola poderán matricularse do 13 de marzo ao 2 de abril ata as 12.00.

DATAS DAS PROBAS

Consulta o calendario de probas. As datas das probas do nivel A2 publicaranse próximamente.

HORARIO DE ATENCION O PUBLICO DA EOI

LUNS, MARTES, XOVES E VENRES de16.30 a 18.00. 

MERCORES. 18.30 A 20.00

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA:

Realizarase en liña a través da ligazón: https://www.informaticacentros.com/xunta/ e non terá validez ata que se formalice na secretaría do centro (9.00 - 14.00) ou pola tarde (16.30-18.00) entregando a seguinte documentación: 

  • Impreso de matrícula xerado pola aplicación web.
  • Resgardo de aboamento dos prezos públicos: pode recoller o documento na secretaría ou xeralo aquí premendo no Modelo A1 ao final da páxina. Consulte as taxas e códigos.

O alumnado do curso 18-19 que estivera matriculado nun nivel non terminal no curso 17-18 poderá realizar as probas de certificación do nivel anterior de xeito gratuito riscando "gra".

  • Fotocopia do DNI ou no caso de ser estranxeiro o NIE ou pasaporte.
  • Menores: certificado do instituto no que conste cal é a primeira lingua estranxeira cursada no presente curso. Anexo VII
  • Alumnado CALC: certificado do CFR no que conste que cumpre o requisito de asistencia. Atención! só se poderá matricular no nivel correspondente ao curso CALC ao que asiste.
  • Alumnado con discapacidade:documentación acreditativa e, se solicitara adaptación de exames, cubrir este formulario.

CONVOCATORIAS

 • Alumnado libre: ten dereito á convocatoria de xuño.
 • Alumnado CALC: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado CUALE: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado cursos preparatorios certificación: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado con probas de certificación pendentes do plan antigo: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.

MENORES

 • Poderán matricularse do idioma que estudan como primeira lingua estranxeira na ESO/Bacharelato se teñen 16 anos ou os cumprirán antes do 31 de decembro de 2019.
 • Poderán matricularse dunha lingua distinta á estudada na ESO se teñen 14 anos ou os cumprirán antes do 31 de decembro de 2019.

ACCESO DAS PROBAS

 • Pódese matricular por libre de calquera nivel sen ter o certificado do nivel anterior.
 • Non se poderá matricular por oficial e por libre do mesmo nivel no mesmo ano académico.
 • Se realizou estudos noutra escola e se vai matricular por libre na EOI de Pontevedra, debe indicalo na súa solicitude para tramitar o traslado de expediente pertinente.
 • Se supera a proba do nivel básico/intermedio/avanzado poderá acceder ao nivel seguinte como alumno oficial seguindo o procedemento de matrícula establecido.
 • Se é alumno oficial desta Escola e desexa presentarse por libre a algunha proba deberá facelo nesta, agás no caso de que o idioma do que desexe matricularse non se imparta nela. Nese caso, poderá matricularse, excepcionalmente, noutra escola.

DOCUMENTACIÓN

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2018-19

 

CONSULTA OS GRUPOS E HORARIOS PARA O VINDEIRO CURSO.

THAT´S ENGLISH

TITORIAS:

A1. MERCORES de 18.00 a 19.30

A2. LUNS de 18.00 a 19.30

B1 MERCORES de 18.00 a 19.30

 

RECURSOS ONLINE

Listening and video watching

Writing

Speaking

 

 • Aprende Inglés Sila: Web to improve pronunciation.
 • Duolingo: Web and app to learn English, including speaking, in an interactive way. 
 • italki: Get one-on-one online lessons with native language teachers and connect to people around the world.
 • Vocaroo: Easy and quick way to share online recorded messages.

Useful apps to learn English on your mobile!

 

 

Blogs de aula

FOTO MOSAICO MARIBEL FERNANDEZ

Xa temos exposto o mosaico de fotos de Maribel Fernández. Ven ver se atopas a túa foto!!!!!!

 

 

Distribuir contido