Galego. Profesorado

Carlos Yus Respaldiza 

Xefe do Departamento

Titoría: cita previa, luns e xoves das 17.30 h ás 18.00 h

galego.eoipontevedra@gmail.com

María Teresa Vázquez Pérez

Titoría: cita previa, luns, martes e venres das 12.00 h ás 12.20 h

Noa Fernández Pazo

Titoría: cita previa, venres das 13.00 h ás 14.00 h

 

IMPORTANTE: só se atenderán os correos que traten sobre asuntos académicos que sexan competencia exclusiva do Departamento e cuxa información non figure expresamente na páxina web da EOI de Pontevedra.