Programación didáctica 2022-2023

Programación didáctica

Pode consultar a información sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis aquí

Pode consultar os instrumentos de avaliación do curso 2022-2023 aquí.