Información xeral sobre avaliación

Consulte a información completa sobre a avaliación e características das probas de promoción e certificación dos diferentes cursos e niveis neste documento.

 

Instrumentos de avaliación

Consulta os baremos para a avaliación da expresión escrita, a expresión oral e a mediación para o curso 2021-2022.

NIVEL

A1 e A2

NIVEL

B1 (B1.1, B1.2)

NIVEL

B2 (B2.1, B2.2)

NIVEL

C1 (C1.1, C1.2)

NIVEL

C2

Calquera modificación destes instrumentos de avaliación anunciarase nesta mesma páxina web.

 

Avaliación formativa ao longo do curso na aula

 Velaquí deixamos uns consellos para que lle quites o maior partido posible ás clases e ás orientacións e feedback do teu profesor/a, coa idea de que vaias aumentando cada vez máis a túa autonomía de aprendizaxe.