RELACIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA O NOVO CURSO

Para este novo curso escolar 2010- 2011, a Escola de Cruceiro empregará como material impreso o que a continuación se relaciona:

6º de Educación Infantil ( 5 anos):

" A BOLSA DAS LETRAS " 1ª carpeta

Papapapú. Xerais.

" TIC TAC. A CONTAR " cadernos nº 5 e 6

Ed. Rodeira

5º de Educación Infantil ( 4 anos ):

" TIC TAC. A CONTAR " cadernos nº 3 e 4

Ed. Rodeira