Fondo solidario de libros de texto, axudas libros de texto e material escolar 2023/2024

Abríuse o prazo para solicitar axudas para libros e material escolar e para participar no fondo solidario de libros de texto:

  • Prazo: Dende o 20 de maio ata o 21 de xuño (este incluido).
  • Documentación: Solicitude, anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar), fotocopia do libro de familia e, en caso de separación ou divorcio, copia da sentenza xudicial ou do convenio regulador.
  • Presentación de solicitudes: Preferiblemente por vía electrónica, na aplicación informática "fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) e a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes.

Toda a información está dispoñible na Orde do 10 de maio de 2023.

Solicitude (co anexo II incluido).

AdxuntoTamaño
orde_libros_material_23_24.pdf1.16 MB
solicitude.pdf1.61 MB