Skip to Content

Organigrama e documentos, Consello escolar, 2º Ciclo Educación Infantil, 1º Ciclo Educación Primaria, 2º Ciclo Educación Primaria, 3º Ciclo Educación Primaria, Especialidades, Documentos organizativos

ORGANIGRAMA

Organigrama

 

 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2023-2024

O Consello Escolar ven de aprobar o calendario escolar para o presente curso 2023-2024 coa solicitude dos seguintes días non lectivos que quedan pendentes de ser aprobados pola Xefatura Territorial:

  • 13 de outubro de 2023.
  • 20 de maio de 2024.

CALENDARIO:

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR

 

 SECTOR

 CARGO

 NOME E APELIDOS

 E-MAIL

 EQUIPO DIRECTIVO

 DIRECTORA

 Mª Aurora Candal Miranda

 ceip.emilia.pardo.corunha@edu.xunta.es

 XEFA DE ESTUDIOS

 Mª Concepción García Diéguez

 SECRETARIO

 Manuela Labandeira Vázquez

 PROFESORADO     

 TITORA

 Mª José Álvarez Devesa

     

 ESPECIALISTA

 Carlos Couceiro Tenreiro

 TITOR

 José Manuel Robles Sobrino

 ESPECIALISTA

 Diana Martínez Morán

 ESPECIALISTA

 Pedro de Uña Álvarez

 PAIS / NAIS     

NAI

 Bibiana Canosa del Río

    

 PAI

 José Antonio Freire Pastoriza

 NAI

 Raquel Rodríguez Rodríguez

 NAI

 Salomé León García

 REPRESENTANTE ANPA

 Eva Louzán Caamaño

milnenos@gmail.com

 PERSOAL NON DOCENTE

 CONSERXE

 Marina Lorenzo Fernández

 

 REPRESENTANTE

MUNICIPAL

 TÉCNICO MUNICIPAL

 Ana Paz Pérez

 

RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

De conformidade co establecido na Convocatoria no D.O.G. do 30-09-2022 Resolución do 19 de setembro de 2022 realizarase proximamente neste Centro a renovación parcial do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

 

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto e estará integrada por:

 

  • A Directora  do Centro.
  • Un representanrte do profesorado.
  • Un representante de nais/pais.
  • Un representante do persoal de administración e servizos.

 

Os tres últimos designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). O sorteo realizarase o próximo mércores 26 de outubro ás 11:30 horas.

Convocatoria eleccións ao Consello Escolar.

Relación de candidaturas presentadas

Circular informativa

Resultados eleccións Consello Escolar (Novo)

 

 

 

Profesorado Especialista

ESPECIALIDADES
EDUCACIÓN MUSICAL PEDRO DE UÑA ÁLVAREZ
EDUCACIÓN MUSICAL CRISTINA ARENAS HERNÁN
EDUCACIÓN FÍSICA DIEGO LÓPEZ SUÁREZ
EDUCACIÓN FÍSICA CARLOS V. COUCEIRO TENREIRO
EDUCACIÓN FÍSICA Mª JESÚS ABELEDO MARTÍNEZ
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA Mª PALOMA FRAGA COUCEIRO
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA DIANA MARTÍNEZ MORÁN
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA YOLANDA AMOR BOQUETE
AUDICIÓN E LINGUAXE MARÍA BOADO VALIÑO
AUDICIÓN E LINGUAXE EUNICE LALÍN OTERO
AUDICIÓN E LINGUAXE(COMPARTIDA) ANAID Mª SOUTO SÁNCHEZ
LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS ROSA Mª FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Mª DEL CARMEN CES COUTO
LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS Mª CONCEPCIÓN VIQUEIRA CASTRO
RELIXIÓN CATÓLICA Mª JOSÉ LAGO PETISCO
RELIXIÓN CATÓLICA SUSANA DOVAL RODRÍGUEZ
RELIXIÓN EVANXÉLICA HILDA RAMOS VÁZQUEZ

PROGRAMACIÓNS 2021-2022

 

EDUCACIÓN INFANTIL
      

    
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA
     
 
   
   
       

 

 
   
     
     

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS NO CONSELLO ESCOLAR: BIBLIOTECA, CONVIVENCIA, ECONÓMICA.

Logo da renovación parcial efectuada no seno do consello escolar deste centro, a composición das diferentes comisións constituidas no seno do mesmo é a seguinte:

Sector  Biblioteca
Presidenta do consello escolar  Mª Aurora Candal Miranda
Xefa de Estudos  Mª Concepción García Diéguez
Profesorado  Mª Dolores Zurita San Millán
Pais/Nais  Ruth López Durango
ANPA Milnen@s  María Brión
Concello  Ana Paz Pérez
Coordinador biblioteca escolar  Diego López Rodríguez
Biblioteca Municipal de Los Rosales  Anabel Cardiel Callejo

 

Sector  Convivencia
Directora  Mª Aurora Candal Miranda
Xefa de Estudos  Mª Concepción García Diéguez
Orientación  Mª Montserrat Rodríguez Martínez 
Profesorado

José Manuel Robles Sobrino

Diana Martínez Morán

Pais/Nais

José Antonio Freire Pastoriza

Salomé León García

Persoal de Administración e Servizos  Marina Lorenzo Fernández

 

Sector  Económica
Directora  Mª Aurora Candal Miranda
Secretaria  Manuela Labandeira Vázquez
Profesorado  Dolores Zurita San Millán
Pais/Nais  José Luis Fernández Gallego

Persoa responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres: Mª José Álvarez Devesa

 

 

TITORÍA DO TERCEIRO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TITORÍAS DO 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
6ºA Mª Concepción G.D.
6ºB Carolina A. J.
6ºC María Pilar M.L.
5ºA María José Á.D.
5ºB José Manuel R.S.
5ºC Raquel L.M.

 

 

 

TITORÍAS DO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TITORÍAS DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
3ºA Estrella Guillán García
3ºB Manuela Labandeira Vázquez
3ºC M. Aurora Candal Miranda
4ºA Salvador Espiñeira Riveiros
4ºB María Luisa Domínguez Pérez
4ºC Ana Fernández Conde

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut