Skip to Content

Admisión alumnado

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2023-24

Lembramos aos admitidos que deberán formalizar a matrícula na secretaría do Colexio do 20 ao 30 de xuño de 2023 en horario de 09:00 a 14:00 horas. Lembrade que de non formalizar a matrícula perderase o dereito á mesma.

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1.- Impreso de matrícula Anexo III-1 (recoller en Secretaría). DESCARGAR IMPRESO.

2.- Ficha de datos persoais (recoller en Secretaría). DESCARGAR FICHA.

3.-Impreso de autorización dos dereitos de imaxe (recoller en Secretaría). DESCARGAR AUTORIZACIÓN EDITABLE, PDF.

4.- Cuestionario lingua materna para as familias de educación infantil. DESCARGAR IMPRESO.

5.- Outros documentos:

      * 6 Fotografías tamaño carné para o alumnado de educación infantil.

      * 2 Fotografías tamaño carné para o alumnado de educación primaria.

6.- Fotocopia Tarxeta Sanitaria.

 7.- As familias do alumnado de novo ingreso no centro que desexen darse de alta na Asociación de Nais e Pais (ANPA Milnen@s) poden facelo non seguinte ENLACE.

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2023-24

NOVA: Comunícase que unha vez rematado o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso escolar 2023-2024 todos os solicitantes obtiveron praza AGÁS en 4º curso de primaria onde é necesario facer a baremación. A información relativa a este proceso atoparase exposta no taboleiro de anuncios do centro a partir de hoxe.

As listaxes provisionais estarán expostas no taboleiro de anuncios do centro A PARTIR DO DÍA 25 DE ABRIL.

Empeza o proceso de admisión de alumnado para o vindeiro ano académico 2023-2024. Pódese consultar toda a información no seguinte documento:

Acceso web:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

 

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E ADMITIDAS

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes no proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2021-2022, comunicamos que TÓDALAS SOLICITUDES PRESENTADAS OBTIVERON PRAZA.

Uns días antes da apertura do prazo colgarase nesta páxina a información pertinente para proceder á formalización da matrícula.

  CONTRA ESTAS LISTAXES PODERASE INTERPOÑER RECURSO DE ALZADA ANTE O XEFE TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, U. E FP. ATA O DÍA 7 DE XUÑO.

O PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA VAI DO 21 AO 30 DE XUÑO.

 

As familias do alumnado de novo ingreso no centro que desexen darse de alta na Asociación de Nais e Pais (ANPA Milnen@s) poden facelo non seguinte ligazón:

https://milnenosgalego.blogspot.com/p/tramites.html

dende o 10 de xuño. A presentación será exclusivamente telemática, aínda que vos podedes pasar polo local previa cita para que vos axuden coa tramitación telemática.

 

Recordarvos que os socios pagarán un prezo inferior de comedor, actividades e campamentos e poderán asistir ás numerosas charlas gratuítas da Escola de Nais e Pais (con servizo de canguros gratuíto) e ás festas organizadas pola asociación.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2021-2022

XA ESTÁN PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO AS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E ADMITIDAS PARA O CURSO ESCOLAR 2021- 2022.

CONTRA ESTAS LISTAXES PODEN PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE O CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO ATA O DÍA 30 DE ABRIL

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2020-2021

Comunícaselles aos interesados/as que, unha vez rematado o prazo de solicitude de reserva de praza para o vindeiro curso escolar 2021/2022, houbo menos solicitudes que prazas ofertadas, polo que todos e todas os solicitantes serán admitidos/as.

As listaxes provisionais publicaranse antes do 26 de abril no taboleiro de anuncios do centro.

listaxes definitivas de admitidos

ADMISIÓN DE ALUMNOS para o curso 2020/2021(listaxes definitivas)

COMUNÍCASE  a todas as familias interesadas que unha vez rematado o prazo de solicitude de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2020/2021 resultaron admitidas todas as solicitudes.

As listaxes estarán expostas no taboleiro de anuncios do centro, para poder ser consultadas. (Non se publicarán na web, debido á lei de protección de datos)

O prazo de MATRíCULA vai do 1 ao 10 de xullo. Horario de atención ao público de 10:00 a 13:00 horas, na secretaría do centro.

Próximamente publicaremos os documentos necesarios para o procedemento nesta web.

REAPERTURA DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

No DOG do 6 de maio, publícase o Acordo sobre o restablecemento do proceso de admisión de alumnado. Para a realización e seguimento deste acordo a dirección do centro informa do seguinte:

 

O novo prazo de entrega de solicitudes será do 11 ao 18 de maio ambos inclusive, en horario de 10 a 13h na secretaría do colexio.

A presentación de documentación acreditativa do baremo será ata o 26 de maio. (Recoméndase entregala do 11 ao 18 de maio)

  • Publicación de listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido o 8 de xuño.
  • Reclamacións do 9 ao 11 de xuño en horario de 10 a 13h na secretaría do colexio.
  • Publicación das listaxes definitivas antes do 26 de xuño.
  • Formalización da matrícula en secretaría: do 1 ao 10 de xullo 

Rematado o prazo de entrega de solicitudes para o proceso de admisión de alumnado para o curso 2020/2021, NON É NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN NINGÚN NIVEL. O número de solicitudes é inferior ao de prazas ofertadas.

NORMAS BÁSICAS DE ACCESO AO COLEXIO

Na medida do posible, unha única persoa para realizar a xestión en secretaría.

Seguir indicacións na entrada, e manter distancia de seguridade co resto de persoas que se atopen no recinto.

NOTA IMPORTANTE: O colexio abre o luns 11, exclusivamente e co persoal imprescindible para atender este proceso de admisión de alumnado. Para o resto de consultas ou trámites, por favor, utilizar o teléfono 981276781 ou o correo electrónico: ceip.emilia.pardo.corunha@edu.xunta.gal

ADMISIÓN ALUMNADO 2019-2020

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes no proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2019-2020, comunicamos que TÓDALAS SOLICITUDES PRESENTADAS OBTIVERON PRAZA, agás a solicitude presentada para 5º curso de educación primaria por non existir vacantes.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

 

 

CONTRA ESTAS LISTAXES PODERASE INTERPOÑER RECURSO DE ALZADA ANTE O XEFE TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, U. E FP. ATA O DÍA 13 DE XUÑO.

O PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA VAI DO 20 AO 30 DE XUÑO.

 

As familias do alumnado de novo ingreso no centro que desexen darse de alta na Asociación de Nais e Pais (ANPA Milnen@s) poden facelo non seguinte ligazón:

https://milnenosgalego.blogspot.com/p/tramites.html

dende o 10 de xuño. A presentación será exclusivamente telemática, aínda que vos podedes pasar polo local no seu horario habitual para que vos axuden coa tramitación telemática.

 

Recordarvos que os socios pagarán un prezo inferior de comedor, actividades e campamentos e poderán asistir ás numerosas charlas gratuítas da Escola de Nais e Pais (con servizo de canguros gratuíto) e ás festas organizadas pola asociación.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2021-2022

 

 


 

   https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/   

      Dende o día 1 ata o 22 de marzo, ámbolos dous inclusive, estará aberto o período de solicitude de praza para o curso escolar 2021-2022 no procedemento de admisión e matriculación do alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato na sede electrónica da Xunta de Galicia.  Nos seguintes enlaces aparece a información e documentación necesaria para formalizala.

 É IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA PARA CALQUERA XESTIÓN PRESENCIAL NO CENTRO.

*Por motivo dun procedemento extraordinario de escolarización, as vacantes para o vindeiro curso escolar en 2º e 5º e E. Primaria teñen que ser modificadas, pasando a ter 0 vacantes para 2º E. P. e 10 para 5º E. P.


Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:30 a 13:30

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNOS E ALUMNAS PARA O CURSO ESCOLAR 2018-2019 (LISTAXES DEFINITIVAS)

En cumprimento da normativa vixente, correspondente ao proceso de admisión de alumnos e alumnas para o curso escolar 2018-2019, procédese á publicacións das listaxes DEFINITIVAS de admitidos e non admitidos.

De acordo coas garantías e límites da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as persoas interesadas no procedemento de admisión poderán consultar as listaxes definitivas coa puntuación desagregada dos criterios de baremo na secretaría do centro.

Contra esta resolución se poderá formular reclamación mediante un recurso de alzada ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U. da Coruña, no prazo dun mes a contar a partires do día 12 de maio de 2018.

O prazo de formalización de matrícula será desde o día 20 de xuño ata o 2 de xullo de 2018. Poderán recoller a documentación necesaria na Secretaría  ou descargala da páxina web do colexio uns días antes de abrirse o prazo.

 

LISTAXES DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut