Departamento de orientación, TIC, EDLG, EACE, Biblioteca, Comisións de dinamización, Animación á lectura, Recomendámosche

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

 

Os Departamentos de Orientación  son servizos educativos especializados de Orientación Educativa, Psicopedagóxica (atención aos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais) e Profesional creados coa intención de favorecer a calidade e mellora do ensino.

O Departamento de Orientación que actúa no noso colexio está formado por diferentes profesionais:

Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación  como Orientadora de referencia do Centro.

Pofesorado de Pedagoxía Terapéutica: presta atención educativa especializada ao alumnado con dificultades de aprendizaxe co obxectivo de estimular e intervir educativamente no afianzamento persoal e social dos noso alumnado.

Profesorado de Audición e Linguaxe: presta atención educativa especializada ao alumnado con dificultades da linguaxe oral.

As funcións do Departamento de  Orientación son as seguintes:

   * Valora-las necesidades educativas no ámbito da orientación, e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.

    * Elabora-las propostas do Plan de Orientación Académica e do Plan de Acción Titorial.

  * Participar na elaboración, seguemento e avaliación do PEC e do PCC, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico e nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

  * Deseñar actuacións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe, derivadas de condicións desfavorables ou de sobredotación.

    * Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade.

   * Facilitarlle á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para que o alumnado poida afrontar adecuadamente os momentos escolares máis decisivos ou dificultosos.

    * Cooperar cos equipos específicos.

    * Promove-la cooperación entre o centro e as familias.

    * Establecer canles de comunicación cos diferentes servicios ou institucións.

    * Aqueloutras que a Administración Educativa determine no ámbito das súas funcións.

    As familias interesadas en comunicarse coa Orientadora deberán facelo, previa comunicación ao centro.

   

Entroido 2019

O Entroido no presente curso foi coa temática de cadros e pintores famosos aproveitando que o Museo do Prado celebra o bicentenario da súa fundación.

Na galería podedes ver o noso traballo. 

 

 

DÍA DE ROSALÍA 2019

O pasado luns día 25 de febreiro celebramos o "DÍA DE ROSALÍA" no  noso centro coa presenza de todo o alumnado na sala de usos múltiples do edificio de infantíl.

Houbo lectura de poemas e contamos coa actuación estelar de ROSA CEDRÓN. Foi un acto moi bonito e emocionante, na galería e nos vídeos tedes unha mostra. NEGRA SOMBRA: https://vimeo.com/321062786

 

Presentación da autora Ana Alcolea do seu libro "EL RETRATO DE CARLOTA"

Ana Alcolea estivo no noso centro para presentarnos a súa obra "EL RETRATO DE CARLOTA"

O alumnado de sexto estivo disfrutando coa lectura e moito mais coa súa presentación que foi moi interesante. Estamos encantados tendo o noso libro asinado pola autora.

Moitas grazas Ana.   Galería de fotos.

 

MAGOSTO 2018

          

Salvando as adversas condicións climatolóxicas e a alerta laranxa prevista para este venres

día 9 de novembro de 2019 celebramos no colexio o tradicional Magosto. Na súa organización

contamos coa inestimable colaboración de pais e nais voluntarios que participaron nos

traballos de preparación das brasas, picado e asado das castañas, reparto dos cornetes de

papel de xornal, tiznado das caras e mans do alumnado... Os nenos e nenas degustaron as

castañas e foron acompañados pola tradicional figura da "castañeira" que ataviada ao

uso da época animou o o magosto. Grazas a todos os participantes: nais e pais, profesorado,

persoal non docente, limpadoras...

 

 

VER GALERÍA DE IMAXES

 

 

SAMAÍN 2018

O EDLG e o EACE agradecemos a colaboración e o traballo de toda a comunidade educativa na preparación do Samaín 2018.

 

Grazas pola boa disposición e participación. 

 

Premer aquí.

 

 

 

 

Distribuir contido