Skip to Content

Departamento de orientación, TIC, EDLG, EACE, Biblioteca, Comisións de dinamización, Animación á lectura, Recomendámosche

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICA

 

 

Os Equipos de Orientación Educativa (EOE)  son servizos educativos especializados de Orientación Educativa, PsicopedagóXica (atención aos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais) e Profesional creados coa intención de favorecer a calidade e mellora do ensino.

O EOE que actúa no noso colexio está formado por diferentes profesionais:

Pedagoga  como Orientadora de referencia do Centro.

Pofesorado de Pedagoxía Terapéutica: presta atención educativa especializada ao alumnado con dificultades de aprendizaxe co obxectivo de estimular e intervir educativamente no afianzamento persoal e social dos noso alumnado.

Profesorado de Audición e Linguaxe: presta atención educativa especializada ao alumnado con dificultades da linguaxe oral.

En Orientación, desenvólvense  diferentes tarefas:

      Asesorar  na prevención e tratamento educativo das dificultades de aprendizaxe, achegando materiais, técnicas e instrumentos didácticos que sexan útiles para as actividades de Reforzo Educativo
    Facilitar ao profesorado, alumnos e alumnas, pais e nais, información de carácter académico e profesional, actuacións para favorecer a transición dunha etapa educativa a outra, facilitar materiais para a orientación vocacional e profesional dos alumnos e alumnas.

En Atención á Diversidade  desenvólvense as seguintes tarefas:

   Realizar a avaliación psicopedagógica do alumnado con Necesidades Especiais de Apoio Educativo (NEAE) por motivo de Discapacidade Física, Psíquica ou Sensorial.
    Asesorar sobre o tipo de atención Educativa que necesita este alumnado.
    Asistir tecnicamente ao profesorado en relación coas adaptacións do Currículo que sexan necesarias no alumnado que o necesiten.

    As familias interesadas en comunicarse coa Orientadora deberán facelo, previa comunicación ao centro.

   

LECTURAS RECOMENDADAS VERÁN 2017

Obradoiro "Man robótica"

martes 20 e o mércores 21 desenvolverase na aula maker do centro, situada no 2º andar, un obradoiro para a construción dunha man robótica con palliñas. Nesta ocasión non necesitaremos ningún elemnto electrónico, só material que utilizamos a cotío.

Os nenos/as que asistan ao obradoiro só terán que levar unhas tesoiras. A través desta actividade poderemos aplicar ao coñecemento do noso corpo, ás funcións dos músculos, osos e tendóns e ás partes da nosa man.

Posteriormente usaremos a man, ademais de utilizala para estudiar, aprender e xogar, para resolver un reto cos robots, polo que teredes que coidala moito.

Dado que as 15 prazas dispoñibles para estes dous días foron cubertas en pouco tempo, repetiremos este obradoiro despois das vacacións para que todos aqueles/as que queiran aprender a construír a man robótica teñan oportunidade.

Creamos xuntos!

Xogamos coa xeometría

Durante estas semanas os nenos/as de 4º e 5º de E.P. tiveron que resolver un reto que consistía en conseguir que os robots seguisen un circuíto con diferentes formas xeométricas.

Houbo dúas partes no reto. Na primeira os grupos debían pensar como podían conseguilo utilizando os coñecementos que tiñan sobre os actuadores. Algunhas das solucións foron utilizar os bloques de avanzar e esperar no mBlock e para calcular os desprazamentos que tiña que realizar o robot medían  tempo que tardaba e percorrer cada lado da figura.

Algún dos grupos pensou que podían facelo co sigueliñas, pero descoñecían os valores a utilizar e os bloques necesarios.

Posteriormente planeouse un texto que tiñan que pasar á linguaxe do robot e no que tiñan que utilizar os bloques necesarios para que os sensores sigueliñas actuasen de xeito que o robot permanecese dentro do cricuíto. Co alumnado de 5º, con máis experiencia programando con Scratch só tiveron o texto e axuda puntual a través do EDI. Co alumnado de 4º utilizamos unha presentación coa que iamos guiando o proceso.


A última instrución do texto fai que o robot quede parado se ambos sensores saen do circuíto, pero o reto implica que sempre estea en movemento, polo que tiveron que solucionar este último atranco, pensando en equipo para conseguilo. Os grupos que antes resolveron o problema axudaron a aqueles que aínda non o lograran.

A través deste reto traballouse a competencia matemática, lingüística, social e cidadá e a dixital.

Neste vídeo temos algún dos momentos e resultados do reto, na maioría dos casos houbo que probar varias veces o código xa que había erros que tiveron que detectar e despois solucionar.

 

Bo traballo!

Brazo hidráulico

Nesta ocasión traemos un proxecto elaborado por Ana (1ºC) e a súa familia na súa casa. No seguinte vídeo explícanos o seu funcionamento, algúns dos materiais que utilizaron para a súa construción e o tempo que levou facelo. Este brazo robot axudaranos a comprender que non todos os robots teñen compoñentes electrónicos.

 

Neste outro vídeo vemos todo o proceso por se queredes animarvos a realizar este proxecto de "Brazo hidráulico" e a comprender o seu funcionamento.

 

 

Grazas por compartir con todos/as o voso traballo!

LECTURAS RECOMENDADAS NADAL 2017

Comunicámonos cos robots

Bloques mBlock

Tras aprender a montar o robot e coñecer as súas partes, no que levamos de segundo trimestre aprendemos a utilizar o programa mBlock que nos permitirá comunicarnos co robot e conseguir que se mova, que acenda luces, que detecte movemento, temperatura e moitos aspectos máis que iremos descubrindo.

O primeiro paso foi coñecer as diferentes partes e opcións que ten o programa, despois a forma na que se conecta o robot ao ordenador e o xeito polo cal trataremos que o robot "escoite" o que lle estamos transmitindo.

A continuación establecimos un reto a cada unha das clases de 4º e 5º de E.P. no que tiñan conseguir que o robot se movese cara adiante, cara atrás, xirase, acendese leds de distintas cores, que os apagase, que reproducise unha determinada nota musical e que por último se detivese.

Os bloques que utilizamos foron os que aparecen desordenados na imaxe e que combinaron para que o robot realizase as accións indicadas. En canto á nota musical o programa utiliza a notación americana que equivale:

C - DO / D - RE / E - MI / F - FA / G - SOL / A - LA / B - SI

Sendo os números que as acompañan os acordes.

Tamén tiveron que combinar as cores que facilita o bloque (vermello-verde azul) para que os leds mostrasen cores como o amarelo, rosa ou violeta.

No seguinte vídeo podedes ver algúns dos momentos destas sesións:

 

Seguimos aprendendo!

A VIAXE DE EMILIA POLA CIENCIA

 Aquí temos a 2º edición da celebración do Día da Ciencia en Galego.

No noso colexio conscientes de que neste ámbito a diferenciación de xénero é moi evidente promovemos actividades deste tipo coa intención de educar en igualdade.

Nenas e nenos implicáronse na busca de información e materiais, investigaron, experimentaron... e chegaron a conclusións cada cal mais interesante!!!

 

 

SEMANA DE VISIBILIZACIÓN DA DISCAPACIDADE - SINDROME DE WEST

 

 

O mércores día 13 de decembro o curso de 5º fomos a unha charla sobre as discapacidades.

Explicounos a nai dun compañeiro doutra clase que ten o síndrome de West. Ademáis trouxo unha cadela de terapia.

Un amigo meu que se chama Eduardo, fixo preguntas moi interesantes e intelixentes. Enseñáronnos como se sinte un ao utilizar unha

cadela guía. Díxonos que os nenos só necesitamos cariño e respeto e que estaba moi contenta do noso colexio que coida moi ben a Javi

que é o seu fillo con ese síndrome.

Tamén nos contou que a súa cadela enseñou a Javi a xogaar ao escondite e que Antón, un amigo e compañeiro meu enseñouna a xogar

ao fútbol, pero que foi Kira, a cadela, a que lle ensinou a tirar a pelota.

 Miguel Diz 5º A

 

 

 

 

SEMANA DE VISIBILIZACIÓN DA DISCAPACIDADE

Nestes últimos anos vemos incrementada a escolarización de alumnado con distintas capacidades no noso centro o que fai que teñamos que adaptar as nosas características para dar así unha resposta educativa axeitada a estes alumnos e á vez, plantexar unha educación integradora e de calidade que procure desenvolver todo o potencial de cada persoa. Neste eido, creemos conveniente que dende o centro tomemos conciencia do que podemos facer para realizar unha educación inclusiva.

Co gallo da celebración do "Día Internacional das persoas con Discapacidade" (3 de decembro) planificamos unha serie de propostas educativas para poñer en marcha co noso alumnado. Tentamos deseñar accións educativas destinadas a tódolos cursos do centro e deste xeito reforzar o compromiso coa construcción dun mundo mellor, conscientes do poder transformador da educación. Estas actividades formaron parte do Programa Municipal "Ao meu xeito".

 

30/11/2017 Taller Vectores VF. Grupo de accesibilidade 4º Educación Primaria

                                    

   

             

04/12/2017 Concerto de Pablo Díaz Ed. Infantil/1º-2º EP
  
   
Contacontos na lingua de signos (FAXPG) 4º Educación Infantil

          

                 
05/12/2017 Obradoiro de sensibilización (Down Coruña) 3º Educación Primaria
12/12/2017

Xornadas de sensibilización

de accesibilidade en cadeiras de rodas

6º Educación Primaria
 

 

13/12/2017

Obradoiro de sensibilización

da Fundación Síndrome de West

5º Educación Primaria
Distribuir contido


by Dr. Radut