Consello escolar

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS NO CONSELLO ESCOLAR: BIBLIOTECA, CONVIVENCIA, ECONÓMICA.

Logo da renovación parcial efectuada no seno do consello escolar deste centro, a composición das diferentes comisións constituidas no seno do mesmo é a seguinte:

Sector  Biblioteca
Presidente do consello escolar Mª Aurora Candal Miranda
Xefa de Estudios  Mª Concepción García Diéguez
Profesorado  Mª Dolores Zurita San Millán
Pais/Nais  Ruth López Durango
ANPA Milnen@s  Eva González Souto
Concello  Mercedes López Carneiro
Coordinador biblioteca escolar  Diego López Rodríguez
Biblioteca Municipal de Los Rosales  Milagrosa Carro  Riveiro

 

Sector  Convivencia
Director  Mª Aurora Candal Miranda
Xefa de Estudios  Mª Concepción García Diéguez
Profesorado  Mª Montserrat Rodríguez Martínez 
Pais/Nais  Miriam Rodríguez Garrapucho
Persoal de Administración e Servizos  Marina Lorenzo Fernández
   

 

Sector  Económica
Director  Mª Aurora Candal Miranda
Secretario  Antonio Castiñeira Vázquez
Profesorado  Mª Isabel Rodríguez López
Pais/Nais  José Luis Fernández Gallego

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR

 

 SECTOR

 CARGO

 NOME E APELIDOS

 E-MAIL

 EQUIPO DIRECTIVO

 DIRECTORA

 Mª Aurora Candal Miranda

 ceip.emilia.pardo.corunha@edu.xunta.es

 XEFA DE ESTUDIOS

 Mª Concepción García Diéguez

 SECRETARIO

 Antonio Castiñeira Vázquez

 PROFESORADO     

 TITORA

 María Luisa Domínguez    Pérez

     

 TITORA

 Dolores Isabel González Ferreiro

 TITORA

 Raquel López Manteiga

 ESPECIALISTA

 María Isabel Rodríguez López

 TITORA

 Mª Dolores Zurita San Millán

 PAIS / NAIS     

 PAI

 José Luis Fernández Gallego

    

 PAI

 Isaac Manuel González Gutiérrez

 NAI

 Ruth López Durango

 NAI

 Miriam Rodríguez Garrapucho

 REPRESENTANTE ANPA

 Eva González Souto

milnenos@gmail.com

 PERSOAL NON DOCENTE

 CONSERXE

 Marina Lorenzo Fernández

 

 PERSOAL ATENCIÓN    COMPLEMENTARIA 

 COIDADORA

 Mery Eliana Aliaga Bonilla

 

 REPRESENTANTE

MUNICIPAL

 TÉCNICO MUNICIPAL

 Mercedes López Carneiro

 

Distribuir contido