Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

(2015-2016) Proxecto sobre Henry Moore-continuamos contándovos

A información de casa foi chegando ás aulas, e a colocamos toda no mesmo lugar, para tela a man cando a necesitáramos.

Ademáis de a través de folios impresos, tamén nos chegou información dunha enciclopedia, onde tamén aparecía un pequeno texto en referencia ó escultor e a través do correo de infantil.

               

A primeira pregunta en respostar foi a última plantexada, "está vivo ou morto?" para así poder saber se falar de Henry Moore en pasado ou en presente.

Entre todos, reunidos en asemblea e aproveitando internet e a pizarra dixital, plantexamos cómo escribir a pregunta e así demos con esta noticia.

Nela, fomos encontrando, por un lado, no título da nova, a palabra "murió", que nos confirmaba que estaba morto, por outra banda o ano da publicación, que era o ano da súa morte,  1987, e por último, a idade que tiña cando morreu, que entre tanta letra foi doado atopar, 88 anos.

O marcamos tanto no encerado dixital, como logo individualmente cada un na folla do  seu dossier.

Só faltaba anotalo no mural da investigación.

Outra das preguntas que averiguamos en gran grupo foi "de que material se fan as  esculturas?", lendo da información traída de casa e escoitando algún dos videos que estaban na web no apartado Henry Moore, fomos dando coa resposta.

Anotamos no mural un listado dos materiais cos que as facía: bronce, madeira, mármore, pedra, arcilla, ieso,

e noutra sesión, cada equipo cooperativo encargouse de buscar en internet imaxes de un deses materiais para engadilos no mural.

Cada equipo escribía en google a palabra, escollía a imaxe que lle gustaba para representala, coa axuda de Ángela a gardaban no ordenador para logo poder imprimila no tamaño acordado.

Tamén nun dos videos da web descubrimos cómo se fan os distintos tipos de esculturas, según os materiais e os tamaños e que se pintan as de madeiro e ieso, que tamén reflexamos no mural.

Aproveitamos da información traída de casa, unhas fotos diminutas dalgunhas das súas esculturas, que trouxo Lucas G., para pegalas no mural todas seguidas e así poder separar as dúas partes, as das preguntas das das respostas.  

               

 

Para descubrir as preguntas de "onde naceu","cómo era a súa familia "e "como era a súa casa", por equipos cooperativos nos encargamos de buscar imaxes escribindo as preguntas en google, gardándoas e imprimíndoas, para logo pegalas no mural. Non conseguimos atopar fotos da súa casa, polo que esta pregunta quedou sen responder.

E para responder a "por qué ou como se fixo famoso" e "en que países viviu", os outros dous equipos, plasmaron de maneira escrita e con algunha imaxe as respostas, que entre todos descubríramos, lendo nas fotocopias traídas de casa. Para elo, antes tivemos que decidir en qué tipo de información poderíamos atopar esta resposta.

Ademáis, curioseando na web, descubrimos  un mapa do mundo cun listado enorme de países nos que Henry Moore tiña esculturas nos seus museos, rúas ou parques.

Os compañeiros de Infantil 2 xa o viran e cada un elixira un país, para pegar a escultura que se atopaba nese país, no mapa mundi que temos no corredoiro de infantil.

Así que nós tamén eliximos de un en un, un país do mundo, anotándoo nun listado, xunto co noso nome

 

Clicábamos nese país do mapa mundi interactivo e descubríamos qué escultura ou esculturas había alí, pois a veces había en varias cidades do mesmo e tiñamos que elixir unha.

Aquí Úrsula clicou en México que foi o país elixido e estaé a escultura que logo tivo que pegar no mapa mundi, pero en tamaño pequeno.

Cando todas estiveran impresas, as pegamos no mapa mundi.

 

Outras tres preguntas que tiñamos que responder "como se fan as esculturas xigantes", "como se fan as esculturas pequeniñas" e "como fan para esculpir letras" tamén descubrimos as respostas en distintos videos da web, e logo cada equipo deixou por escrito as respostas.

e tamén as contestamos no noso dossier, de distintas maneiras, escribindo, debuxando, clasificando, recortando..

Neste caso, no dossier, tiñamos dous grupos de fotografías, algunhas correspondían as ferramentas necesarias para as esculturas xigantes e outras as das diminutas. Había que recortalas e agrupalas nunha ou noutra para logo pegalas no lado da folla correspondente, coa escultura xigante ou coa diminuta.

Para poder realizala ben, antes tivemos que estar moi atentos na escoita de videos e no debate posterior así como no momento de escoitar ós compañeiros do equipo que a escribiron no mural, pois despois de cada resposta reflexada no mural, cada equipo sempre conta ó resto a súa resposta.

 

E así, fomos completando  o noso mural da investigación cunha das derradeiras preguntas que era "tiña axudantes ou traballaba el só?".

Este equipo atopou nunha das fotocopias de casa, que sí tiña axudantes e escribindo os nomes dos axudantes en google puideron sacar as súas fotos para pegalas no mural e contárnolo despois.

E así nos quedou finalmente o mural

con toda a información.

Tan só nos faltaba unha pregunta por contestar, "que esculturas fixo", algunhas delas xa as coñecíamos ó buscar as respostas das outras preguntas e de cando vimos o mapa interactivo, pero debíamos reflexar nun mural algunhas delas, co seu título.

Uha compañeira elaborou na casa coa súa familia unha pequena recopilación da súa obra

e así nolo contou, polo que algunhas xa as tiñamos anotadas e non as repetiríamos na nosa recopilación.

Buscamos entre toda a información traída a clase aquela que nos podía valer para esta pregunta. Tiñamos claro que era aquela que contiña imaxes das súas esculturas

aínda que algunhas das fotografías non tiñan posto o título, co cal tivemos que levar a cabo unha laboriosa tarefa, porque debíamos buscar nun dos videos da web os títulos desas obras e ademáis asegurarnos de que non estivesen na recopilación traída por Lara F., para que non se repetiran, aínda que finalmente chegamos ó acordo de que as máis pequeniñas das que trouxo Lara sí as poderíamos repetir para poder aprecialas mellor, nun tamaño maior.

Así, cadaequipo foi escollendo dúas ou tres para pegar no mural, escribindo o seu título.

A parte da investigación estaba rematada. Pero todavía temos moito que contarvos, como o traballo que levamos a cabo de exploración da obra do escultor ademáis de convertirnos nós mesmos en escultores, modelando.

Todo isto formaría parte da nosa exposición no corredoiro, e os compañeiros de Infantil 2, que tiñan como pregunta na súa investigación, "como se fai unha exposición" nos contaron cales eran os pasos necesarios.

Un deles, era elaborar carteles anunciando a esperada exposición, onde teríamos que destacar a data e o lugar.

Un grupo de compañeiros se encargou de montar este cartel, que nos quedou así de chulo

e que días despois colocaríamos nunha zona do colexio para que chegara a todo o mundo.

Nunha próxima entrada seguiremos contándovos que isto todavía non rematou!