Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Comunicación vía telemática co profesorado

Desde o curso 2008-2009 potenciouse a comunicación telemática (vía e-mail e web) desde a Dirección do centro ó profesorado.

Deste xeito envíanse por e-mail (ó conxunto do profesorado, ou ós interesados), aquelas comunicacións recibidas no correo do Centro. Deste xeito ademáis do aforro ecolóxico en papel e da inmediatez dos comunicados, permite que os interesados "teñan a man a información que lles interesa".

 Do mesmo xeito se emprega esta lista de e-mails para facer chegar certas aclaracións e informacións, fora do horario lectivo.

 Por outra banda estase a poteciar o uso da "sala de mestres" nesta propia web, como lugar de comunicación e aportación mútua por parte do profesorado.