Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Aula PT e 3º curso: Seguimos abrindo maletas, cohesionando o grupo...e avanzando....

Este 1º mes de curso , o departamento de orientación do centro educativo e a especialista de PT, estamos especialmente atentos ó inicio do curso escolar, ó proceso de adaptación dos nenos e nenas da escola, e  ás demandas das titorías.

Toda adaptación a un grupo ou mestre novo/a supón moito esforzo, e sobre todo moita cohesión, dado que, é importante coñecerse, falar, compartir e estar a gusto na aula. Despois veñen os contidos....e o acceso ós mesmos verase beneficiado si temos unha estructura organizativa correcta na aula e onde todos nos atopemos a gusto e formando parte dun equipo. Se as condicións para a aprendizaxe son favorables, continuaremos avanzando no desenvolvemento dos nosos nenos e nenas.

A maleta, é unha dinamica que ten como obxectivo que nos coñezamos, como xa sabedes, pero que leva implícita moitas outras destrezas e habilidades tanto referida ás competencias básicas ( c. linguística, c. autonomía e iniciativa persoal, c. social e cidadá...) como a unha competencia que non debemos obviar: A COMPETENCIA EMOCIONAL.

En este caso, todos e todas mostramos que obxectos nos definen, aficións que temos e das que disfrutamos, aspectos cos que non nos identificamos e tamén búsqueda de afinidades co resto dos integrantes do grupo aula.

Comezando pola mestra, que nos dixo cousas como que:

- Lle encanta ler, viaxar, e, as especias, que ata probamos....Burla

Aí vai a proba: 

 

E, con respecto a nós, algúns exemplos foron:

- Que a varios dos rapaces e rapazas do grupo nos gustan as construccións e os legos.

 

Por exemplo, Diego Reboredo e Sergio comparten tal afición....e non o sabíannnn!!!!Avergoñado

- Que a Sofía, a Aroa e a Sofía lles encanta a lectura, pero a maiores a esta última gústalle tamén a música moito.

 

Que a Anxo e a Lucía lles gusta coleccionar cousas como por exemplo: carteiras, peluches, boliñas de esas que cando lles das a volta teñen neve.....

E, por exemplo a Pablo Vidal, ademais do fútbol tamén lle gusta a maxia " potaxia"....igual que a outros dos seus compañeiros que comparten curiosidade por esta afición.

 

E, por último, aquí temos a Martín que nos sacou da súa maleta/mochila un interesante repertorio de obxectos dos que destacamos un bastón de monte para camiñatas e un escudo medieval porque lle gusta moito.

Estes son, algúns exemplos de esta dinámica tan especial, que, aplicada agora ó currículo de 2º ciclo da etapa nos permitiu á titoría e máis a min, como especialista de PT, analizar aspectos no grupo como:

- Competencia linguística: capacidade para comunicar, argumentar, vocalizar, transmitir...partindo de algo que lles interesa ós rapaces e rapazas.

Observamos que, temos que seguir camiñando neste plano, sobre todo no desenvolvemento da linguaxe oral, que, quizais temos un pouco abandonada por traballar tanto no papel. E esta habilidade é moi importante.

- Competencia social e cidadá: a búsqueda de relacións afíns, comezo de desenvolvemento da propia personalidad, gustos, aficións, empatía, participación nas asamblead de clases, formular preguntas de interés hacia os nosos semellantes.

E un aspecto a potenciar no grupo aula, ata que se conforme como un verdadeiro "equipo". O respeto ós demais, o gusto por comunicar, cuidar a presentación do discurso para agradar os demais.

- Autonomía e iniciativa persoal: Esta actividade serviu para que o alumnado fose quen de xestionar e elexir, aqueles aspectos a comunicar ós demais, e que os definen...Preparación da mochila, obxectos, discurso....

Tamén é un aspecto no que temos que seguir evolucionando....

A vida está conformada por aspectos que van mais alá das situacións de aula. Dende a escola, tratamos de formar alumnos competentes que, fóra dela, sexan capaces de mostrar emocións, opinións, sentimentos, desexos, argumentos...etc...

A APRENDIZAXE COOPERATIVA, pretende, cohesionar o grupo, integrar tarefas de aula donde todos os nenos e nenas independientemente das súas capacidades poidan ser unha "peza clave" do grupo, conformado un equipo e por último interiorizar o COOPERATIVISMO como unha forma de vida para o noso futuro, dado que, na vida imos a traballar con outro tipo de persoas, que poden ser distintos a nós, pero que temos que respetar.

Isto contribuirá, ó desenvolvemento das COMPETENCIAS BÁSICAS por parte do alumnado.

A presenza do/a especilista de PT no grupo aula en dinámicas de este tipo e outras, é un complemento e apoio ó grupo e á titoría, indo mais alá de realizar apoios puntuais ás diversas necesidades que poida presentar cada alumno.

Abrindo ámbitos de traballo, abriremos o camiño á diversidade....

Seguimos camiñando.....Sorinte