Admisión de alumnado para o curso 2023-2024

Quen ten que presentar a solicitude de admisión?

Todo o alumnado procedente doutros centros educativos que desexe estudar o próximo curso no IES Manuel García Barros, excepto os que veñan do CEIP Pérez Viondi.

O alumnado do CEIP Pérez Viondi, ao estar o centro adscrito ao noso, ten asegurada a praza e só deberá realizar a matrícula nas datas indicadas no calendario que publicaremos no mes de xuño.

Cal é o prazo de presentación? 

Do 1 ao 20 de marzo ambos incluídos.

Que deberán presentar na secretaría do centro?

  • Copia do DNI ou NIE do/a alumno/a
  • Copia do libro de familia ou documento que acredite o nº de membros da familia
  • Sé é o caso, copia da sentencia de separación ou divorcio

Calendario de publicación da listaxe de admitidos/as e prazos de reclamación:

  • Publicarase a listaxe provisional de admitidos e excluídos o 25 de abril.
  • O prazo de reclamacións será de 5 días hábiles posteriores á data de publicación da listaxe.
  • Publicarase a listaxe definitiva de admitidos o 15 de maio.

Prazo de formalización da matrícula ordinaria:

Do 23 de xuño ao 7 de xullo (o centro publicará en xuño o calendario detallado).