Xefes de Departamentos

Xefaturas de Departamento - Curso 2021/2022

XEFES DE DEPARTAMENTO ( curso 2021- 2022)

 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 Magaly Barreiro Porto
 ECONOMÍA  Raquel Carballo García
 EDUCACIÓN FÍSICA  Alejandra Pérez Caaveiro
 EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL  Xoán Xosé Pérez Viéites
 FILOSOFÍA  Arturo Vizcarra Trillo
 FÍSICA E QUÍMICA  Rosa Mato Oliveira
 FRANCÉS  Teresa Iglesias Yugat
 INGLÉS  Josefina Brea Castro
 LATÍN  Álvaro Pérez Vilariño
 LINGUA CASTELÁ  Gallur Manzano, Mª dos Anxos
 LINGUA GALEGA  María Mansilla Antelo
 MATEMÁTICAS  Javier Bao Cebeiro
 MÚSICA  Carbajal Porto, Miguel A.
 ORIENTACIÓN  Pilar Méijomo Blanco
 RELIXIÓN  Patricia Pérez Gippini
 TECNOLOXÍA  Gumersindo Monteagudo Domínguez       
 XEOGRAFÍA E HISTORIA  Esther Sánchez Recio
 COORDINACIÓN BIBLIOTECA  María Teresa Leis Rey
 COORD. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA       Gallur Manzano, Mª dos Anxos
Distribuir contido