Oferta educativa, Oferta ESO, Grupos, Oferta BAC

Oferta educativa

No IES Manuel García Barros impártese as ensinanzas de ESO, e do Bacharelato nas modalidades de Ciencas, Humanidades e Ciencias Sociais e Artes, co a seguinte distribución por grupos para o curso 2021-2022:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
1º ESO Materias
2º ESO Materias
3º ESO Materias
4º ESO Materias

Nesta etapa tamén se oferta:

  • Programa de apoio coa profesora de pedagoxía terapéutica
  • Programas de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR):
    • 1 grupo en 2º ESO - Materias

BACHARELATO
1º Bacharelato

   Materias:

2º Bacharelato

   Materias:

NOTA: nas ligazóns podes acceder aos sobres de matricula correspondentes e nestes, nos nomes da diferentes materias optativas tes acceso a información sobre as mesmas.

Distribuir contido