Secretaría, Certificados alumnos, Matrícula

Oficina MGB

HORAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
 • Período lectivo: De 9:00 horas a 14:00 horas.
 • Período non lectivo: De 10:00 horas a 12:00 horas.

Contacto: oficina@iesgarciabarros.org

secretaría do MGB

SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DO ALUMNADO

A secretaría do MGB recolle as solicitudes enviadas dende a web para as seguintes certificacións:

- CELGA (Certificación acreditativa do nivel de coñecemento da Lingua Galega)
- CERTIFICADO DE ESTUDOS realizados no MGB.

Pulse no enlace "Go to form" que figura abaixo

Unha vez dentro do formulario cubra os campos correspondentes cos datos requiridos e prema no botón enviar.

Durante o curso escolar poderá recoller o seu certificado na secretaría do centro ao día seguinte de facer a súa petición. Se lle vale o envío por correo electrónico fagao constar e poña o seu e-mail no campo correspondente, se non lle vale, deixe o campo baleiro e recollao na oficina de 9 a 13:30 h.

Libros de Texto - Curso 2023/2024

Na seguinte ligazón poden consultar as listaxes dos libros de texto para o vindiero curso 2023-2024.

IMPORTANTE: Aquelas familias que non sexan beneficiarias do Fondo Libro ou do préstamo da ANPA recomendamos que agarden aos primeiros días de clase, ata coñecer ao profesorado que impartará as materias - que lles indicarán que se empregarán ou non libro -, para mercalos.

Devolución libros Fondos Solidario da ESO

Todo o alumnado beneficiario do Fondo Solidario de Libros o curso 2022-2023 debe devolver todos os libros que teñen en préstamo antes do 23 de xuño de 2023.

LUGAR: Laboratorio de Química (situado na primeira pranta en fronte á aula de 2º ESO A)

DATAS E HORARIOS: Días 22 e 23 de xuño de 10:30h a 13:00h.

Recordamos que a devolución destes libros é un requisito para poder ser beneficiario do Fondo Solidario o próximo curso.

Fondo Libros e Axudas Material Escolar - Curso 2023/2024

A Consellería publicou a Orde pola que se regulan as solicitudes para o Fondo de Libros e as Axudas de Material Escolar para o alumnado da ESO no curso 2023-2024.

O prazo de solicitude será do 20 de maio ao 21 de xuño (ambos inclusive).

As solicitudes pódese presentar da seguinte forma:

 • Realizar o trámite intregramente a través da sede electrónica da xunta (www.sede.xunta.gal - Procedemento ED330B). Opción recomendable para non ter que desprazarse ao centro nin manipular documentación. Nesta opción é necesario identificarse con algún dos mecanismos admitidos pola sede electrónica (DNI electrónico, certificado dixital, Chave365)
 • Cubrir a solicitude a través da aplicación FondoLibros e presentala no rexistro do centro xunto coa documentación requirida .

 • Imprimir a solicitude nesta ligazón, cubrila e presentala no centro xunto co resto da documentación.

Para máis información máis destallada no documento de información ás familias.

Adxudicación de Axudas de Material e listaxe provisional de Fondo Solidario de Libros, está dispoñible no taboleiro interior do centro a partir do 11 de xullo. Publicaremos aviso na web.

A listaxe definitiva de asignación do Fondo Solidario de Libros publicarase o martes 18 de xullo.

A entrega de vales e libros realizarase en setembro. Coa listaxe definitiva publicaranse as indicacións.

Recollida de títulos oficiais de Bacharelato e ESO

Xa están dispoñibles os títulos de Bacharelato ou ESO  do alumnado que rematou os seus estudos no ano 2021.  Todo  alumnado que finalizou os estudos nese ano ou nos anteriores deberá pasar pola Secretaría do centro para recoller o seu título se aínda non o recolleu.

Se acabaches a ESO noutro Instituto deberás pasar a recoller o título nese centro.

Admisión de alumnado para o curso 2023-2024

Quen ten que presentar a solicitude de admisión?

Todo o alumnado procedente doutros centros educativos que desexe estudar o próximo curso no IES Manuel García Barros, excepto os que veñan do CEIP Pérez Viondi.

O alumnado do CEIP Pérez Viondi, ao estar o centro adscrito ao noso, ten asegurada a praza e só deberá realizar a matrícula nas datas indicadas no calendario que publicaremos no mes de xuño.

Cal é o prazo de presentación? 

Do 1 ao 20 de marzo ambos incluídos.

Que deberán presentar na secretaría do centro?

 • Copia do DNI ou NIE do/a alumno/a
 • Copia do libro de familia ou documento que acredite o nº de membros da familia
 • Sé é o caso, copia da sentencia de separación ou divorcio

Calendario de publicación da listaxe de admitidos/as e prazos de reclamación:

 • Publicarase a listaxe provisional de admitidos e excluídos o 25 de abril.
 • O prazo de reclamacións será de 5 días hábiles posteriores á data de publicación da listaxe.
 • Publicarase a listaxe definitiva de admitidos o 15 de maio.

Prazo de formalización da matrícula ordinaria:

Do 23 de xuño ao 7 de xullo (o centro publicará en xuño o calendario detallado).

Matrícula para o curso 2023-2024

A matrícula para o curso 2023-2024 realizarase, con cita previa no 886 152 100, por cursos, segundo o seguinte calendario:

Curso Data de matrícula Impreso de matrícula

1º ESO

29 e 30 de Xuño

Impreso 1º ESO

2º Bacharelato 3 de Xullo

2º Ciencias - 2º Humanidades - 2º Artes - 2º Xeral

1º Bacharelato 4 de Xullo

1º Ciencias - 1º Humanidades - 1º Artes - 1º Xeral

4º ESO

5 de Xullo

Impreso 4º ESO

3º ESO 6 de Xullo

Impreso 3º ESO

2º ESO 7 de Xullo

Impreso 2º ESO

As solicitudes deben presentarse na secretaría (oficina)

O alumnado que veña doutro centro, agás os procedentes do CEIP "Pérez Viondi", ademais da documentación que figura relacionada abaixo deberán meter no sobre branco unha certificación académica oficial dos estudos realizados anteriormente.

O alumnado no momento da matricula presentará:

 • Dúas copias cubertas e asinadas do impreso de matrícula do curso correspondente que se presentarán na ventaniña de secretaría para o seu selado (ver táboa superior).
 • Un sobre branco DINA4, co nome completo do alumno/a e o curso no que se matricula na parte  dianteira e no seu interior estarán, debidamente cubertos e asinados, os seguintes impresos:

Fondo Libros e Axudas Material Escolar - Curso 2022/2023

A Consellería publicou a Orde pola que se regulan as solicitudes para o Fondo de Libros e as Axudas de Material Escolar para o alumnado da ESO no curso 2022-2023.

O prazo de solicitude será do 19 de maio ao 22 de xuño (ambos inclusive).

As solicitudes pódese presentar da seguinte forma:

 • Realizar o trámite intregramente a través da sede electrónica da xunta (www.sede.xunta.gal - Procedemento ED330B). Opción recomendable para non ter que desprazarse ao centro ni manipular documentación. Nesta opción é necesario identificarse con algún dos mecanismos admitidos pola sede electrónica (DNI electrónico, certificado dixital, Chave365)
 • Cubrir a solicitude a través da aplicación FondoLibros e presentala no rexistro do centro xunto coa documentación requirida .
 • Imprimir a solicitude nesta ligazón, cubrila e presentala no centro xunto co resto da documentación xustificativa.

Para máis información consultar carta informativa ás familias

A adxudicación de Axudas de Material e a listaxe provisional do Fondo Solidario de Libros, estárá dispoñible no taboleiro interior do centro a partir do 8 de xullo. Publicaremos aviso na web.

A listaxe definitiva de asignación do Fondo Solidario de Libros publicarase o venres 15 de xullo.

A entrega de libros realizarase en setembro. Publicaranse as indicacións oa inicio de curso.

LISTAXE LIBROS DE TEXTO - CURSO 2022/2023

Fin de Curso 2BAC curso 2021/22

Matrícula ABAU e depósito de título para alumnado de 2º de Bacharelato

O alumnado de 2º de Bacharelato que aprobe todo na convocatoria ordinaria ten que facer obrigatoriamente o depósito do título de bacharelato e, se quere  ir á universidade, matricularse tamén para a ABAU.

Os trámites administrativos necesarios realizaranse na Secretaría do centro os días 19, 20 e 23  de maio de 9 a 13:30 h.

Neste enlace ten información completa sobre as taxas  a pagar e a documentación a entregar.

2º Bacharelato. Fin de curso e novos criterios de titulación e concesión de matrículas

Calendario fin de curso

 • Neste documento pódese consultar todo o relativo ao calendario de fin de curso de 2º de Bacharelato (datas de exames, avaliacións, e prazos de revisión e reclamación).

Concreción curricular

 •  Neste outro os criterios de outorgamento de mencións honoríficas e os criterios de promoción e titulación (apartados 6 e 7 respectivamente) dacordo á nova normativa.

Admisión de alumnado para o curso 2022-2023

Todo o alumnado que fixo a solicitude de admisión, dentro do prazo establecido, está admitido no centro para o curso 2022-2023.

As solicitudes fóra de prazo están á espera da resolución por parte da Inspección Educativa.

* O alumnado que veña para 1º de bacharelato debe ter en conta o prazo excepcional este ano (só ata o 12 de maio) para a solicitude de bolsa (beca) para o curso que ven. Se non foron informados no seu centro actual consulten a noticia publicada un pouco máis abaixo nesta web.

Distribución de máscaras entre o alumnado da ESO

A Consellería publicou a Orde pola que se regula o procedemento para a distribución de máscaras entre o alumnado da ESO no curso 2021-2022 (código de procedemento ED330E).

O prazo de solicitude será do 15 ao 26 de novembro de 2021 (ambos inclusive).

 • Non ten que presentar solicitude e terá dereito ao reparto de máscaras todo o alumnado beneficiario do Vale de Axuda de Material Escolar no presente curso.
 • Poderá presentar a solicitude o alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias pero:
  • Pertence a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € (A renda que se ten en conta é a do ano 2019).
  • Alumnado matriculado en Educación Especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%.

A solicitude deberá presentarse na secretaría do centro mediante os Anexos I e II da convocatoria xunto coa copia do libro de familia onde figure o alumno e o resto de membros da familia. No caso de separación ou divorcio deberá achegar copia da sentencia.

Adxudicación provisional do Fondo Libros

A adxudicación provisional do Fondo Solidario de Libros está publicada no taboleiro de anuncios situado no interior do centro (tal e como se recolle no artigo 13 bis da Orde).

Recordamos que as persoas solicitantes poderán consultar por vía electrónica o seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Prazo para a presentación de reclamacións contra a adxudicación provisional: 12 e 13 de xullo.

Só os pais/nais ou titores/as do alumnado beneficiario dos vales de material, que aprobou todo en xuño e xa está matriculado, poden recoller os vales entre os días 14 e 21 de xullo (ambos incluídos) en horario de 10h a 13h.

Matrícula de setembro para o curso 2021-2022

A matrícula extraordinaria para o curso 2021-2022 realizárase día 6 de setembro, con cita previa, por cursos segundo o seguinte horario:

Curso  hora de matricula Impreso de matricula

2º Bacharelato

9:00h a 10:30h

Impreso 2º Bac-Artes / Impreso 2º Bac-Ciencias ou Humanidades

1º Bacharelato

10:30h a 12:00h

Impreso 1º Bac-Artes / Impreso 1º Bac-Ciencias ou Humanidades

4º ESO 12:00h a 13:00h

Impreso 4º ESO

3º ESO 16:30h a 17:30h

Impreso 3º ESO

2º ESO

17:30h a 18:30h

Impreso 2º ESO

1º ESO

17:30h a 18:30h

Impreso 1º ESO

As solicitudes deben presentarse na secretaría do centro seguindo as normas de hixiene que a situación actual obriga. Para poder cumprir co distanciamento social e garantir a seguridade das familias e do persoal do centro, será preciso solicitar cita previa no teléfono 986590104.

O alumnado que veña doutro centro, agás os procedentes do CEIP "Pérez Viondi" ademais da documentación que figura relacionada abaixo deberán meter no sobre branco unha certificación académica oficial dos estudos realizados anteriormente.

O alumnado no momento da matricula presentará:

 • Dúas copias cubertas e asinadas do impreso de matrícula do curso correspondente que se presentarán na ventaniña de secretaría para o seu selado (ver táboa superior).
 • Un sobre branco DINA4, co nome completo do alumno/a e o curso no que se matricula na parte  dianteira e no seu interior estarán, debidamente cubertos e asinados, os seguintes impresos:

Os impresos deberán descargarse das ligazóns sinaladas en azul. O sobre blanco deberá mercarse.

As dúbidas sobre as materias ou itinerarios serán atendidas nos seguintes enderezos:

 • pilmeijome@iesgarciabarros.org (orientadora)
 • direccion@iesgarciabarros.org (directora)

Fondo Libros e Axudas Material Escolar curso 2021-2022

A Consellería publicou a Orde pola que se regulan as solicitudes para o Fondo de Libros e as Axudas de Material Escolar para o alumnado da ESO.

O prazo de solicitude será do 21 de maio ao 22 de xuño (ambos incluídos).

Para poder cumplir coas normas de distanciamento social e garantir a seguridade das familias e do persoal do centro, a atención será mediante solicitude de cita previa no teléfono 986590104:

As solicitudes pódese presentar da seguinte forma:

 • Realizar o trámite intregramente a través da sede electrónica da xunta (www.sede.xunta.gal - Procedemento ED330B). Opción recomendable para non ter que desprazarse ao centro ni manipular documentación. Nesta opción é necesario identificarse con algún dos mecanismos admitidos pola sede electrónica (DNI electrónico, certificado dixital, Chave365)

 • Cubrir a solicitude a través da aplicación FondoLibros e presentala na Secretaría do centro xunto coa documentación requirida.

 • Imprimir a solicitude nesta ligazón, cubrila e presentala na Secretaría do centro xunto co resto da documentación requirida.

(Aconsellamos traer todo cuberto e preparado para axilizar os trámites e que poidan permanecer no centro o menor tempo posible)

Para máis información:

Distribuir contido