Historia MGB

Historia do IES Manuel García Barros

O primeiro instituto que existiu na Estrada estaba na calle Vedelle e recibía o nome de Colegio Subvencionado de 2º Enseñanza de La Estrada. Abriu as suas portas no ano 1933, no mes de novembro. Debido a pouca afluencia de rapaces que había naquel momento no noso pobo, moitos dos alumnos non tiñan a idade suficiente que  cómpre ter para comezar a educación secundaria. Coñecemos os nomes dalgúns profesores daquel momento, que ademais foron os que estiveron presentes no primeiro claustro que se celebrou:
  • Vidal Abascal, matemáticas
  • Mosquera Caramedo, ciencias
  • Mercedes Costa, literatura
  • Antonio Fraguas, xeografía
  • Antonio Lino, francés
  • Luque, física.
  • Director, Don Antonio Lino
  • Secretario, Don Antonio Fraguas.

 

Alumnas no patio do Instituto no ano 1933 aproximadamente
Nos anos da Guerra Civil (entre os anos 36 e 39 aproximadamente) pechouse este centro e abriuse no mesmo edificio unha academia privada chamada Colegio Reconocido Superior de La Inmaculada Concepción.

No ano 1940 volvese a abrir o instituto, co nome de Instituto Nacional de Enseñanza Media, dirixido por Enrique Vidal.

En 1962 foi transformado por Decreto no Colegio Libre Adoptado de La Estrada.

 

Inmaculada Concepción
Primer instituto da
Estrada, anos 30

No ano 1967 o instituto cambiou de localización, pasando á Gran Vía, onde hoxe podemos atopar a biblioteca e o conservatorio. Nesta etapa, recibía o nome Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de La Estrada. Os diferentes directores foron Don Raúl Souto (entre os anos 70-73); José Sánchez Reboredo, e Mauricio Maïssa. O horario de clase era de 9 a 1 pola mañá e de 4 a 6 pola tarde.

Isto non só supuxo un cambio de localización, se non que foi a creación dun instituto con instalacións e terreos adecuados. Mario Blanco Fuentes, o alcalde nese momento, fixo moitos viaxes a Madrid para conseguir a creación deste instituto.

Existen documentos que mostran que nos primeiros anos o instituto fixo peticións ó Ministerio de Educación e Ciencia para ampliar as instalacións, xa que nun principio o instituto estaba previsto para 400 alumnos, chegando a haber 736.

Instituto Nacional de Enseñanza
Media Mixto de La Estrada, anos 70
No ano 1983 o instiuto trasladouse á súa localización actual na Avenida da Cultura chamándose I.E.S. Manuel García Barros en honor ao escritor. 
I.E.S. Manuel García Barros, ano 2008
Esta é a orla correspondente á primeira promoción (anos 1967-1974) do entón denominado "Instituto de Enseñanza Media de la Estrada". Pertence ao ábum Historia do MGB. Atopades a alguén coñecido? Podedes vela con máis detalle picando aquí.

 Anuario MGB

1970-1971 1974-1975  1978-1979  1982-1983 1986-1987  1990-1991
 1971-1972  1975-1976  1979-1980  1983-1984 1987-1988 1991-1992
 1972-1973  1976-1977  1980-1981  1984-1985  1988-1989  1992-1993
 1973-1974  1977-1978  1981-1982  1985-1986  1989-1990  
Distribuir contido