Historia MGB, Annales MGB, Matrículas de honra

Historia do IES Manuel García Barros

O primeiro instituto que existiu na Estrada estaba na calle Vedelle e recibía o nome de Colegio Subvencionado de 2º Enseñanza de La Estrada. Abriu as suas portas no ano 1933, no mes de novembro. Debido a pouca afluencia de rapaces que había naquel momento no noso pobo, moitos dos alumnos non tiñan a idade suficiente que  cómpre ter para comezar a educación secundaria. Coñecemos os nomes dalgúns profesores daquel momento, que ademais foron os que estiveron presentes no primeiro claustro que se celebrou:
  • Vidal Abascal, matemáticas
  • Mosquera Caramedo, ciencias
  • Mercedes Costa, literatura
  • Antonio Fraguas, xeografía
  • Antonio Lino, francés
  • Luque, física.
  • Director, Don Antonio Lino
  • Secretario, Don Antonio Fraguas.

 

Alumnas no patio do Instituto no ano 1933 aproximadamente
Nos anos da Guerra Civil (entre os anos 36 e 39 aproximadamente) pechouse este centro e abriuse no mesmo edificio unha academia privada chamada Colegio Reconocido Superior de La Inmaculada Concepción.

No ano 1940 volvese a abrir o instituto, co nome de Instituto Nacional de Enseñanza Media, dirixido por Enrique Vidal.

En 1962 foi transformado por Decreto no Colegio Libre Adoptado de La Estrada.

 

Inmaculada Concepción
Primer instituto da
Estrada, anos 30

No ano 1967 o instituto cambiou de localización, pasando á Gran Vía, onde hoxe podemos atopar a biblioteca e o conservatorio. Nesta etapa, recibía o nome Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de La Estrada. Os diferentes directores foron Don Raúl Souto (entre os anos 70-73); José Sánchez Reboredo, e Mauricio Maïssa. O horario de clase era de 9 a 1 pola mañá e de 4 a 6 pola tarde.

Isto non só supuxo un cambio de localización, se non que foi a creación dun instituto con instalacións e terreos adecuados. Mario Blanco Fuentes, o alcalde nese momento, fixo moitos viaxes a Madrid para conseguir a creación deste instituto.

Existen documentos que mostran que nos primeiros anos o instituto fixo peticións ó Ministerio de Educación e Ciencia para ampliar as instalacións, xa que nun principio o instituto estaba previsto para 400 alumnos, chegando a haber 736.

Instituto Nacional de Enseñanza
Media Mixto de La Estrada, anos 70
No ano 1983 o instiuto trasladouse á súa localización actual na Avenida da Cultura chamándose I.E.S. Manuel García Barros en honor ao escritor. 
I.E.S. Manuel García Barros, ano 2008

Alumnos/as que obtiveron matrícula de honra

CURSO 2017/2018
1.- Ferreiro García, Sandra 10
2.- Pazos Moure, Alex 10

Primeira promoción do "Instituto de Enseñanza Media" da Estrada

Esta é a orla correspondente á primeira promoción (anos 1967-1974) do entón denominado "Instituto de Enseñanza Media de la Estrada". Pertence ao ábum Historia do MGB. Atopades a alguén coñecido? Podedes vela con máis detalle picando aquí.

1992-93

CURSO 1992-93 

Cargos
Directivos

Director: Gisèle Maïssa Rodrigo
Vicedirector: Carlos Loureiro Rodríguez
Secretario: Xosé Ledesma Muñoz-Redondo
Vicesecretario: Mª de la Concepción Sanmartín Brey
Jefe Estudios: David López García

 Profesores

Xeografía/Historia
- Rosario Bellot Rosado
- Xose López Silva
- Jorge Lozano Arce
- María Mera Pérez
- Mª Teresa Rodríguez Caamaño

Física/Química
- Jesús Palacios Ledo
- Francisco Gómez Segade
- Xesús Otero Alonso
- Mª Luisa García
- Dolores Fernández Castiñeira

Lingua e Literatura Castelá
- Mª Xesús Rios Creo
- Mª Teresa Estévez Vázquez
- Xosé Lois Méndez Búa
- Mª Carmen Santos García
- Mercedes Sande Fernández
- Rosa Mª Baliñas Bueno

Latín
- Mª Concepción Sande Meijide
- Martín Porto Reimóndez

Francés
- Gisèle Maïssa Rodrigo
- Mª Pilar Díaz Ferreiro
- Mª Jesús Martelo Cao

Religión
- Ramón Campos Suárez
- Emiliano Romero Molina
- Manuel Touceda Riveira

Lingua Galega
- Lourenzo Álvarez Ruiz
- Carlos Loureiro Rodríguez
- L. Miguel Bugallo Sánchez
- Fco Xavier Barreiro Carracedo
- Mª Teresa Filloy Chao

 


Matemáticas
- David Lopez García
- Xosé Ledesma Muñoz-Redondo
- Virgilio Rodríguez García
- Celia Peña Rey
- Fernando Ramos Lista
- Begoña Romero Castro
- Pilar Hermida Pérez

Inglés
- José M. Alonso Giráldez
- Isabel Lema Bouza
- María Lorenzo Martinez
- Pilar Seco Vilariño
- Elena Horta Calidad

Ciencias Naturais
- Miguel Gil Néciga
- Ramón Balado Fernández
- Teresa Asorey Carbajal
- Mercedes Martínez Fernández

Filosofía
- Francisco Gómez Torres
- Mª Carmen Rey Sobral
- Mª Concepción Sanmartín Brey
- Mª Pilar Fariñas Vasco

Educación Física
- Mª Carmen Viña Vázquez
- Mª Concepción Villar Durán

Ensinanza do Fogar
- Pura Torres Rodríguez

Debuxo
- Mª do Carme Chao Moares
- Alejandro Sanmartín Enriquez

Música
- Manuel Cela Folgueiras

Grego
- Carmen Riobó Fernández

 

 Nº Alumnos   896

1991-92


CURSO 1991-92
 

Cargos
Directivos
 


Director:Gisele Maissa Rodrigo
Vicedirector:Carlos Loureiro Rodríguez
Secretario:Xose Ledesma Nuños-Redondo
Vicesecretario:Mª de la Concepción Sanmartín Brey
Jefe Estudios:David López García

 Profesores

Xeografía/Historia
-Rosario Bellot Rosado
-Xosé López Silva
-Jorge Lozano Arce
-Mercedes Martínez Fernández
-Maria Mera Pérez
-Mª Teresa Rodriguez Caamaño

Física/Química
-X.L. Sánchez Zas
-Juan Fandiño de la Torre
-Francisco Gomez Segade
-Francisco Gomez Torres
-Manuel J. Gonzales Bonome
-X.A. Martínez SanLuis
-Xesús Otero Alonso

Lingua e Literatura Castelá
-Mª Xesús Rios Creo
-Mª Teresa Estévez Vázquez
-X.L. Méndez Bua
-Carmen Santos García
-Mª Consuelo Vázquez Rozas

Latín
-Mª Concepción Sande Meijide
-Martín Porto Reimóndez

Francés
-Gisele Maissa Rodrigo
-Mª do Pilar Diaz Ferreiro

-Esther Rodriguez Muñoz

Religión
-Ramón Campos Suárez
-Emiliano Romero Molina
-Manuel Touceda Riveira

Lingua Galega
-Lourenzo Alvarez Ruiz
-Carlos Loureiro Rodríguez
-L. Miguel Bugallo Sánchez
-Mª Isabel Fondevila Reboredo
-Teresa Suarez Puente

 


Matemáticas
-Miguel Ares Diñeiro
-Delia Labraña Roselló
-X. Ledesma Muñoz-Reboredo
-Mª Isabel López Barredo
-David López García
-Manuel Lugo Latas
-Celia Peña Rey
-Fernando Ramos Lista

Inglés
-Jose M. Alonso Giraldez
-Isabel Lema Bouza
-Maruxa Lorenzo Martínez
-Pilar Seco Vilariño

Ciencias Naturais
-Ramón Varela Díaz
-Mª Dolores García Romalde

Filosofía
-Mª Gloria Rivas Rodríguez
-Mª Concepción Sanmartín Brey

Educación Física
-Rosa Fraiz Vázquez
-Mª Concepción Villar Duran

Ensinaza do Fogar
-Pura Torres Rodríguez

Debuxo
-Mª do Carme Chao Moares


Música
-Manuel Cela Folgueiras

 

 Nº Alumnos   852

1988-89


CURSO1988-89

 

Cargos

Directivos

 


Director: Gisele Maissa Rodrigo
Vicedirector: Carlos Loureiro Rodriguez
Secretario: Xose Ledesma Muños-Redondo
Vicesecretario: Mª de la Concepción Sanmartin Brey
Jefe Estudios: Mª de los Anxos Pardo Vigo

 Profesores

Xeografía/Historia
-Francisco Calo Lourido
-Rosario Bellot Rosado
-Carlos Fernández Pérez
-Xosé López Silva
-Mª Teresa Rodriguez Caamaño
-Xose Barcia Antelo

Física/Química
-Mercedes Neira González
-Xésus Otero Alonso
-Antón Pereiras Castro
-Pasqual Veliz Carril

Lingua e Literatura Castelá
-Francisco Rodríguez Sánchez
-Xose Lois Méndez Búa
-Mª dos Anxos Pardo Vigo
-Carme Santos Garcia

Latín
-Concha Sande Meijide
-Martín Porto Reimóndez
-Carme Romay Calvo

Francés
-Gisele Maissa Rodrigo
-Mª do Pilar Diaz Ferreiro

Religión
-Ramón Campos Suarez
-Emiliano Romero Molina

Lingua Galega
-Lourenzo Alvarez Ruiz
-Carlos Loureiro Rodríguez
-Xésus Oreiro Pensado
-Manuel Rey Romeu

 

 

Matemáticas
-Miguel Ares Diñeiro
-Santiago Aller Rodríguez
-Manuela Castro Piñeiro
-Delia Labraña Roselló
-Xosé Ledesma Muñoz-Redondo
-David López García

Inglés
-Xose Manuel Cuervo Resumil
-Isabel Lema Bouzas
-Maruxa Lorenzo Martinez
-Carme Sendín Olivo

Ciencias Naturais
-Ramón Varela Diaz
-Mª Xose Ascariz Arias
-Mercedes Mártinez Fernández

Filosofía
-Mª do Carme Rey Sobral

Educación Física
-Rosa Fraiz Vázquez

Ensinanza do Fogar
-Pura Torres Rodriguez

Debuxo
-Mª do Carme Chao Moares

-Ana Fernandez Giraut


 

 Nº Alumnos   760

1983-84

CURSO 1983- 84

Cargos Directivos:

Director: Gisele Maissa Rodrigo

Vicedirector: Jesús Otero Alonso

Xefe de Estudos: Jose Luis Mendez Bua

Secretario: Gustavo Fernández Díaz

Vicesecretario: Nieves Modia Ferreiro 

 

Profesores:

 

 

Xeografía e Historia:
- Antonio Porta de la Encina
- Rosario Bellot Rosado
- Mª Dolores Pose Reboredo
- Mª de las Nieves Modia Ferreiro
- Antonio Casal Rubio

Física e Química:
- José Antonio Maroño Maña
- Jesús Otero Alonso
- Mª del Carmen Rios Iglesias
- Pascual Veliz Carril
- Plácida Santana Penín

Lingua e Literatura:
- Francisco Rodríguez Sánchez
- Mª Angeles Pardo Vigo
- José Pelayo García Pazo
- José Luis Mendez Búa
- Francisco Javier Alvarez Mosquera

Latín:
- Sira García Pintos

- Rosa López Bermudez

Francés:
- Gisele Maissa Rodrigo
- Mª del Pilar Díaz Ferreiro
- Mª Concepción Valín Arias
- Jesús Mª Pazos Ferro

Grego:
- María Dolores Cruz García

Ensinanza do Fogar:
- Pura Torres Rodríguez

E.A.T.P Diseño:
- Otero Alonso

E.A.T.P Informt.:
- Raposo Rodríguez
- Romero López-Grado

 

 

 

Matemáticas:
- Rafael Romero López-Grado
- Gustavo Fernández Díaz
- Salomé Ojea Suárez
- Santiago Aller Rodríguez
- Fernando Raposo Rodríguez

Inglés:
- José Manuel Cuervo Resumil
- Mª del Rosario Sobrado López

Ciencias Naturais:
- Manuel Antonio Fernández Dominguez
- Rosario Fernández Manzanal
- Ramón Varela Díaz
- Mª José Ascariz Arias

Debuxo:
- Mª del Carmen Chao Moares
- Santana Penín

Filosofía:
- Celestino  Perez de la Prieta
- Mª Concepción Sanmartín Brey
- Francisco Gómez Torres

Educación Física:
- Mª Concepción Villar Durán

Religión:
- Ramón Campos Suárez
- Antonio Gónzalez Vazquez

Lingua e Literatura Galega:
- Milagros Couceiro Bueno
- Carlos Loureiro Rodríguez

- Antonio Casal Rubio

Ética:

- Sanmartín Brey
- Gómez Torres
- Pérez de la Prieta

Música:
- Gómez Torres
- López Bermúdez

 

 

 Nº de Alumnos: 
631

1982-83CURSO 1982-83

 

Cargos
Directivos

 

Director: Gisele Maissa Rodrigo
Vicedirector: Jesús Otero Alonso
Secretario: Gustavo Fernandez Díaz
Vicesecretario: Mª de las Nieves Modia Ferreiro
Jefe Estudios: Ricardo Alfredo Mosquera Graña

 Profesores


Xeografía/Historia

-Mª Rosario Bellot Rosado
-Rosa Iglesias Pardo
-Mª de las Nieves Modia Ferreiro
-Antonio Porta de la Encina
-Mª Dolores Pose Reboredo

Física/Química
-Jose Antonio Maroño Maña
-Jesus Otero Alonso
-Mª Carmen Rios Iglesias
-Pascual Veliz Carril

Lingua e Literatura Castelá
-Mauro Fernández Rodríguez
-Jose Pelayo Garcia Pazo
-Jose Luís Méndez Bua
-Mª Ángeles Pardo Vigo
-Francisco Rodríguez Sanchez

Latín
-Sira García Pintos
-Francisco Javier Rodríguez Negreira

Francés
-Mª del Pilar Díaz Ferreiro
-Ivette Maissa Rodrigo
-Gisele Maissa Rodrigo
-Beatriz Samaniego Vilán

Religión
-Ramón Campos Suárez
-Antonio González Vázquez

Lingua Galega
-Antonio Casal Rubio
-Jose Lopez Silva

Matemáticas
-Salome Ojea Suárez
-Rafael Romero López-Grado
-Ángel Viaño Lopez
-Santiago AlleR Rodríguez
-Mª Jose Carballal Ogaza
-Gustavo Fernandez Díaz

Inglés
-Mª del Rosario Sobrado López
-Mª Dolores Peleteiro Ramos

Ciencias Naturais
-Manuel Antonio Fernandez Rodríguez
-Mª Rosario Fernández Manzanal
-Ricardo Alfredo Mosquera Graña
-Ramon Varela Díaz

 

Filosofía
-Francisco Gómez Torres
-Celestino Pérez de la Prieta
-Mª Concepción Sanmartín Brey

 

Educación Física
-Mª Concepción Villar Durán
-Luis Carmelo Castro González

Ensinanza do Fogar
-Pura Torres Rodriguez

 Nº Alumnos   591

1980-81CURSO 1980-81

 

Cargos
Directivos

 

Director: Rafael Romero López-Grado
Vicedirector: Giselle Maissa Rodrigo
Jefe Estudios: Mª Angeles Pardo Vigo
Secretario: Gustavo Fernández Díaz
Vicesecretario: Teresa de Acosta García

 Profesores

Xeografía/Historia
-Rosario Bellot Rosado
-Antonio Porta de la Encina
-Mª Carme Colino Sueiras
-Mª Dolores Pose Reboredo 

Física/Química
-Jose A. Maroño Maña
-Francisco Gómez Segade
-Carmen Ríos Iglesias
-Jesus Otero Alonso

Lingua e Literatura Castelá
-Francisco Rodriguez Sanchez
-Mª Angeles Pardo Vigo
-José Pelayo García Pazo
-Teresa Acosta García
-Mauro Fernández Rodriguez 

Latín
-Francisco Rodriguez Negreira

Francés
-Giselle Maissa Rodrigo
-Ivette Maissa Rodrigo
-Pilar Díaz Ferreiro

Religión
-Ramón Campos Suarez
-Antonio Gonzalez Vázquez

 

 

Matemáticas
-Rafael Romero Lopez-Grado
-Gustavo Fernandez Díaz
-Mercedes Gómez Novoa
-Covadonga Rodriguez-Moldes Rey

Inglés
-Mª Dolores Peleteiro Ramos
-Josefina Requeijo Costoya

Ciencias Naturais
-Manuel A. Fernández Domínguez
-Ricardo Mosquera Graña
-Luis Sanmartín Bembas

Debuxo
-José A. Freire Pais

Grego
-José Dobarro Posada 

Filosofía
-Celestino Pérez Prieta
-Concepción Sanmartín Brey 

Educación Física
-Luis Carmelo Castro González
-Mª Concepción Villar Durán

FEN y Ensinanza do Fogar
-Pura Torres Rodriguez

 

 Nº Alumnos   602

1979-80

CURSO 1979- 80

Cargos Directivos:

Director: Rafael Romero Lopez- Grado


Vicedirector:
Gisele Maissa Rodrigo

Xefe de Estudos: Mª Angeles Pardo Vigo

Secretario: Gustavo Fernández Diaz

Vicesecretario: Teresa de Acosta García 

 

Profesores:

 

 

Xeografía e Historia:
- Antonio Porta de la Encina
- Mª Rosario Bellot Rosado
- Mercedes Campos Camiña
- Mª Carmen Colino Sueiras


Física e Química:

- Jesus Otero Alonso
- Francisco Gómez Segade
- Domingo Montes Perez
- Mª Carmen Rios Iglesias

Lingua e Literatura:
- Francisco Rodriguez Sánchez
- Teresa de Acosta Garcia
- Jose Pelayo Garcia Pazo
- Mª Angeles Pardo Vigo

Latín:
- Elisardo López Baleato
- Mª Jesus Otero Fernández
p>
Francés:
- Giselle Maissa Rodrigo
- Ivette Maissa Rodrigo
- Esther Budiño Fojo

Grego:
- Jose Maria Sanmartin Otero 


Ensinanza do Fogar:

Pura Torres Rodriguez

 

 


Matemáticas:
- Mª Carmen Garcia Riestra
- Mercedes Estrella Gómez Novoa
- Rafael Romero Lopez- Grado
- Gustavo Fernández Diaz

Inglés:
- Mª Dolores Peleteiro Ramos
- Silvia Vazquez Gonzalez

Ciencias Naturais:
- Ricardo Alfredo Mosquero Graña
- Mercedes Silva Pando

Debuxo:
- David Lopez Garcia
- Adelaida Lorenzo Sueiro


Filosofía:

- Mª Concepción Sanmartin Breu

Educación Física:
- Luis Carmelo Castro Gonzalez
- Mª Concepción Villar Duran

Religión:
- Ramon Campos Suarez
- Antonio Gonzalez Vazquez

 

 

 

 

de Alumnos:  604

1977-78CURSO 1977-78Cargos Directivos

 

Director: D.Mauricio Maissa Casenave
Secretaria: Dª. Mercedes Campos Camiña
Vicedirector: D. Francisco Javier Carro Rosende
Xefe de Estudios: Dª. Mª Angeles Pardo Vigo
 Profesores


COORDINADORES:
-José Sanchez Reboredo.- Area del Lenguaje
-Antonio Porta de la Encina.- Area Social y Antropologica
-José Lorenzo Gonzalez.- Area de Formación Religiosa
-Rafael Romero Lopez-Grado.- Area de las Ciencias Matemáticas
-Luis C. Castro Gonzalez.- Area de Ed. Física y Deportiva

XEFES DE SEMINARIOS DIDÁCTICOS:
-Rafael Romero Lopez- Grado.- Matemáticas
-Antonio Porta de la Encina.- Xeografia e Historia
-José sanchez Reboredo.- Lingua Española
-Francisco Folgoso Cid.- Latin
-Mauricio Maissa Casenave.- Francés
-Marco Bernal Rivas.- Fisica y Quimica
-Mª José Coca Casteño.- Ciencias Naturales
-Mª del Carmen Mariño Sieiro.- Inglés
-Manuel Docampo Duran.- Debuxo
-Mª Jesús Fernandez Otero.- Grego
-Mª Cancepción Sanmartin Brey.- Filosofia
-José Lorenzo Gonzalez.- Relixión
-Luis C. Castra Gonzalez.- Educación Fisica
-Maria Vizoso Duran.- Ensinanza Hogar

 

 Nº Alumnos
 436

1976-77

CURSO 1976- 77

Cargos Directivos:

Director: Mauricio Maissa Casanave

Vicedirector: Francisco Javier Carro Rosende

Xefe de Estudos: Beatriz Romero Blanco

Secretario: Mercedes Campos Camiña

 

Profesores:

 

 


Xeografía e Historia:

- Antonio Porta de la Encina
- Beatriz Romero Blanco
- Carmen Pérez Pereira
- Mercedes Campos Camiña

Física e Química:
- Mª Dolores Pedrares Neo
- Manuel Docampo Durán
- Mª Carmen Rios Iglesias
- Antonio del Real Losada


Lingua e Literatura:

- Jose Sánchez Reboredo
- Federico Javier Carro Rosende
- Mª Josefa Gónzalez Dor
- Mª Jesús Fernández Otero
- Mª Concepción Sanmartín

Latín:
- Francisco Folgoso Cid
- Mercedes Campos Camiña

Francés:
- Mauricio Maissa Casenave
- Pilar Bravo Fernández
- Mª Concepción Sanmartín

Formación Política:
- Luis C. Castro Gonzalez
- María Vizoso Duran

 

 

 


Matemáticas:
- Ángel del Rio Vazquez
- Mª Carmen Rios Iglesias
- Manuel Docampo Durán
- Antonio del Real Losada


Inglés:

- Jose Dubert Cans

Ciencias Naturais:
- Mª Esther Pereira Soto
- Antonio del Real Losada

Dibuxo:
- Carlos Ibañez Blanco

Filosofía:
- Mercedes Campos Camiña 

Educación Física:
- Luis C. Castro Gonzalez
- Mª Concepción Villar Durán

Música actividades Artisticas:
- María Vizoso Duran

Relixión:
- Jose Lorenzo Gonzalez
- Jose Mª Rodríguez Pampín 

E.A.T.P:
- Carlos Ibañez Blanco
- María Vizoso Duran

 

 

 

 Nº de alumnos 397

1975-76


CURSO 1975-76


 

Cargos
Directivos:

 

Secretario: Francisco Folgoso Cid
 Profesores:

(Só Xefes de Seminario)

-Mª Esther Pereira Soto:Biológia
-Mª Teresa Martinez de la Hidalga y Suso:Química
-Jesús Garea Rodríguez:Matemáticas
-Fernando Gómez Orrials:Química
-Francisco Folgoso Cid:Clásicas
-Manuel Docampo Durán:Química
-Luis Carmelo Castro:E.Física
-José Carreira Expósito:Filosofía 

 

Nº alumnos
  491

1973-74CURSO 1973-1974

Cargos
Directivos


(Non especifica)

Jose Sánchez Reboredo
Antonio Porta de la Encina
Mª Teresa Martinez de la Hidalga y Suso
Beatriz Romero Blanco
Mauricio Maissa Casanave
Manuel Castiñeira Rodriguez

 Profesores

Xeografía/Historia
-Antonio Porta de la Encina
-Mª Jesús Fernández Otero
-Beatriz Romero Blanco
-Mercedes Campos Camiño

Física/Química
-Mª Teresa Martínez de la Hidalga y Suso
-Carmen Pavón Vázquez
-Fernando Gómez Orriols
-Mª Teresa Arias Vázquez
-Manuel Docampo Durán
-Mª Dolores Pedrares Neo
-Mª Carmen Ríos Iglesias

Lingua e Literatura Castelá
-José Sánchez Reboredo
-Mercedes Campos Camiña
-Mª Josefa Lesquereux
-Ángeles Pardo Vigo
-Ines Pousa Estévez

Latín

-Mª Concepción Sanmartín Brey
-Manuel Adolfo Baloria Bértolo
-Mª Josefa Lesquereux

Francés

-Inés Pousa Estévez
-Leonor Taboada Fernández-Cid
-Mª Pilar Bravo Fernández
-Mauricio Maissa Casenave

Religión
-Jose Lorenzo González
-Joaquín Gómez Barros

 

Matemáticas
-Ángel del Río Vázquez
-Carmen Pavón Vázquez
-Fernando Gómez Orriols
-Mª Teresa Arias Vázquez
-Manuel Docampo Durán
-Jesús Garea Rodriguéz

Inglés
-Rosario Bellot Rosado

Ciencias Naturais
-Antonio del Real Losada
-Mª Esther Pereiras Soto

Debuxo
-Manuel Docampo Durán
-Antonio del Real Losada

Grego
-Manuel Adolfo Baloira Bértolo

Filosofía
-Jose Carreira Expósito

Educación Física
-Maria Vizoso Durán
-Mª Concepción Villar Durán
-Francisco González Sanchez
-Guadalupe Fontao González

FEN y Ensinanza do Fogar
-María Vizoso Durán
-Luis Carmelo Castro  González
-Mª Carmen Leis Carlés

 Nª Alumnos

Alumnos Oficiales: (309 fem,229 masc)
Alumnos Extraoficiales: (88 fem, 209 masc)

Distribuir contido