Lexislación

Lexislación de interese para o profesorado

Axudas actividades de formación en linguas estranxeiras

Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

Calendario Escolar para o curso 2016/2017

 Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Parámetros de ponderación materias específicas PAU

ORDE do 28 de abril de 2016 pola que se nomean membros da CIUG e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á Universidade.

Currículo Lomce 2015-2016

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Calendario Escolar curso 2015-2016

ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Axudas para a adquisición de libros de texto

ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial para o seu uso no curso escolar 2015/16.

Fondo solidario de libros de texto

ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria no curso escolar 2015/16.

Anteproxecto do currículo de Secundaria e Bacharelato

A Consellería de Educación deu a coñecer na súa web a exposición pública o anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

As organizacións, as asociacións, as comunidades educativas e a cidadanía, en xeral, poden realizar as proposicións, as suxestións ou as recomendacións que estimen oportunas ao citado anteproxecto, que podedes descargar dende aquí en formato .pdf

Axudas actividades de formación en linguas estranxeiras

ORDE do 2 de marzo de 2015 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas  ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de  concorrencia competitiva.

Contratos-Programa con centros educativos

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o  curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as  bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes  desta consellería.

Concurso de traslados de ámbito estatal

ORDE do 30 de outubro de 2014 pola que se convoca concurso de traslados  de ámbito estatal entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos  e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e  artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación  profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores  ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Calendario Escolar, curso 2014/15

ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Plan Proxecta

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería, durante o curso escolar 2014/15.

Axudas para os libros de texto para o curso 2014-2015

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

Avaliación de diagnóstico curso 2013/14

O luns, 3 de febreiro de 2014 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 23 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico dos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2013/14.

Para ler o contido desta resolución, prema aquí.

Distribuir contido