Materias con libro dixital

LISTADO DE MATERIAS NAS QUE SE EMPREGA O LIBRO DIXITAL (E-DIXGAL)

 

1º ESO

MATERIAS

EDUCACIÓN PÁSTICA E VISUAL

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

LINGUA GALEGA

MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN

VALORES ÉTICOS /RELIXIÓN 

 

2º ESO

MATERIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

LINGUA GALEGA

MATEMÁTICAS

MÚSICA

TECNOLOXÍA

VALORES ÉTICOS /RELIXIÓN

 

3º ESO

MATERIAS

CULTURA CLÁSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

LINGUA GALEGA

MÚSICA

TECNOLOXÍA

VALORES ÉTICOS /RELIXIÓN

 

4º ESO

MATERIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

VALORES ÉTICOS /RELIXIÓN

FILOSOFÍA

MÚSICA

TECNOLOXÍA

TIC