Documentación PROA+

PROA+ 2023/24

Anexo I - Toma de conocimiento PROA+ 23_24

Anexo II - Declaración cesión de datos_PROA+ 23_24

Anexo III - Relación de alumnado beneficiario PROA + 23_24

Anexo IV - Información a familia da participación en PROA+ 23_24

Anexo V - Autorización da familia PROA+ 23_24_Fóra da aula

Anexo VI - Autorización da familia PROA+ 23_24_Fóra horario lectivo

Anexo VII - Registro actividad docente PROA+ 23_24

Anexo VIII - Certificado de participación_PROA+ 23_24

Anexo IX - Memoria docente Proa+ 23-24

Anexo X - Cartel PROA+ 23_24

 

Horario Proa+ 23-24

 

Catálogo de Actividades Panca

 

PROA+ 2022/23

 

DOCUMENTACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA PROA+ 2022/23

 

 

 

Curso 2021/22

Xestión da xustificación ante o MRR e MEFP

CUBRIR ,ASINAR e ACHEGAR de cara á xustificación da execución do programa ante o MEFP e o MRR, a seguinte documentación:

HABILITADO ANEXAR A DOCUMENTACIÓN EN FORMATO ZIP

  • Toma de coñecemento (debe aparecer con data dentro do mes de OUTUBRO), e debe ir asinado polo docente que desenvolveu o reforzo e o/a director/a.

 

  • Certificado de participación (onde a data debe ser posterior ao 15 de xuño)

 

  • Rexistro de actividade docente Proa +

 

  • Relación de alumnado beneficiario do programa (debe ir asinado polo/a director/a e selado polo centro , e debe levar o nome, localidade e código do centro).

 

Na seguinte ruta : https://www.edu.xunta.gal/programaseducativos>curso 2021-2022> premer SELECCIONAR (na parte inferior esquerda)>programa Recupéra-T> Premer anexos > Outra documentación (engadir).

 

DOCUMENTOS

Catálogo Actividades Panca

Comunicación para informar a familia PROA+ 21/22

Autorización da familia PROA 21/22 para reforzo fóra da aula

Toma de conocimiento PROA+ 21/22

Certificado de participación PROA+ 21/22

Rexistro de actividade docente PROA+ 21/22

Cartel PROA+ 21_22

Plantilla documentación cos logos prescriptivos en odt

Presentación sesión informativa PROA+_3 dec 2021