Servizo de reparación

Alta no servizo

Pode darse de alta neste servizo de reparación a través da súa páxina web:

 

Así mesmo se desexa información sobre este servizo  pode solicitala no enderezo electrónico: coberturasir@plexus.es

 

PARA  DARSE DE ALTA NO SERVIZO DE REPARACIÓN A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO É NECESARIO:

1. INDICAR NOME DA NAI/PAI OU TITOR/A LEGAL. 

2. NOME DO ALUMNO/A. 

3. TELÉFONO DE CONTACTO. 

4. NÚMERO DE SERIE DO ORDENADOR. 

5. CENTRO EDUCATIVO

 

PODE TAMÉN DESCARGAR O MANUAL PARA AS FAMILIAS PREMENDO AQUÍ

Distribuir contido