Lingua Estranxeira (Inglés)

Selos de calidade para os nosos proxectos eTwinning

Estamos de noraboa! Os dous proxectos levados a cabo este curso en 5º de Primaria integrando as TIC na aprendizaxe do inglés recibiron o recoñecemento do Servizo Nacional eTwinning e, polo tanto, son merecedores do seu Selo de Calidade. Isto significa que ámbolos dous proxectos acadaron un nivel de eficiencia educativa e uns estándares de calidade grazas ao traballo levado a cabo polo alumnado e profesorado.

     

PARABÉNS!!!!!

Farewell

Chegamos á fin do proxecto eTwinning "L@ngu@ges 4 all", un proxecto no que nos achegamos ás diferentes linguas de Europa, sen esquecernos das linguas de signos e, dende esa diversidade lingüística, aprendemos a apreciar e valorar a nosa propia lingua. Coñecemos moitos alumnos/as e profes de distintas puntas do continente, vimos como todos afrontaban un curso cheo de incertidumes e dificultades a raíz da pandemia e atopamos puntos de encontro a través das redes. 

Non quixemos despedirnos sen conectarnos unha última vez mediante videoconferencia e poñer en práctica todo o aprendido nun Quizizz online en directo sobre o dicionario multilingüe que creamos entre todos como produto final. As primeiras posicións ocupáronas os nosos veciños portugueses, cun 100% de acertos, pero tras eles atopabamonos nós cunha puntuación nada desprezable de 93%. 

Esperamos poder seguir participando en proxectos europeos no futuro!

 

Our multilingual dictionary is finished!

Y6 have been working with many languages throughout this school year in our eTwinning project "L@ngu@ges4all". Not only the languages studied at school like Galician, Spanish, English or French, but also languages close to us like Portuguese, Italian and Romanian and others not similar at all like Turkish, Arabic, Armenian, Macedonian or Croatian. Here you can see the result.

 

 

LIVES, BOMBS AND CANONS

Before leaving, our language assistant Abdul made this game for us. The class was divided into 4 teams. We took turns in saying sentences about the grid on the interactive board. For example, "On Wednesdays I've got history" and got a heart (an extra life), a bomb (we lost a life) or a canon (we could take one life from other team). The winner was the group with more hearts or lives at the end of the game. We played with subjects and days of the week and also with verb tenses (present simple, present continuous, past simple and be going to). It was fun!

  

 

Amósame a lingua...

Amósame a lingua,

amásame na lingua,

ámame coa lingua,

fálama.

Xela Arias

 

Students and teachers from different corners of Europe joined us to celebrate Galician Literature week. Alumnos/as e profes de diferentes recunchos de Europa uníronse a nós para celebrar a semana das Letras Galegas.  

"MOTHER" and "EYE" in different European languages

This month, Y6 students have been reflecting upon how similar and, at the same time, different are European languages. We wanted to show you two single words: mother and eye. Check the similarities among the different languages. And... HAPPY MOTHER'S DAY!

23rd April: World Book Day and Children's Day

We wanted to celebrate World Book Day with a collaborative acrostic poem among all the teachers in "Games With Web 2 Tools". We used our avatars and Chatterpix to make them read the verses. Here's the result:

Apart from that, some countries celebrate "Children's Day" on 23rd April too. So we participated in this collaborative message:

World Book Day

Do you know why World Book Day is celebrated on 23rd April? It has to do with a coincidence between two geniuses of literature: William Shakespeare and Miguel de Cervantes. Historical records keep they died on the same date (23rd April 1616), although there is actually a difference of 10 days between their deaths since, at the time, Spain and England used different calendars. 

Sabes por que o Día do Libro se celebra o 23 de abril? Ten que ver cunha coincidencia entre dous xenios da literatura: William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Os rexistros históricos manteñen que morreron na mesma data (23 de abril de 1616), aínda que realmente hai unha diferencia de 10 días entre as súas mortes xa que, na época, España e Inglaterra usaban calendarios diferentes. 

Y4 designed their own bookmarks today in the English class and Y6 learnt about the lives of these two prominent authors. 

St. Patrick's Day

17th March was Saint Patrick's Day. This is how we celebrated it at school.