Recuperación de forndos da biblioteca

Como en anos anteriores, un membro do equipo de biblioteca dedicouse a restaurar aqueles libros que presentan un deterioro grande pero que son “salvables”, e a arranxar aqueloutros que, por uso, presentan un desgaste considerable.

Neste curso, fundamentalmente, recuperou os dicionarios que presentaban un estado bastante deplorable debido ao seu uso. Ademais dos dicionarios, reparáronse un gran número de libros.

Asemade. como premio para os mellores lectores, elaboráronse uns caderniños que tiveron grande éxito entre o alumnado. O número aproximado de libros recuperados foi: