Día mundial sen tabaco

O 31 de outubro o alumando de 5º e 6º de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro realizou o obradoiro “Día galego sen tabaco”. O obradoiro estivo dirixido por María Eva Padrón Lloves, enfermeira do Centro de Saúde de Valle Inclán en Ourense.

Neste obradoiro explicáronlle que O Día Mundial Sen Tabaco celébrase en todo o mundo o 31 de maio de cada ano. Esta celebración anual informa o público acerca dos perigos que supón o consumo de tabaco, as prácticas comerciais das empresas tabacaleras, as actividades da OMS para loitar contra a epidemia de tabaquismo, e o que as persoas de todo o mundo poden facer para reivindicar o seu dereito á saúde e a unha vida sa, e protexer ás futuras xeracións.

A Asemblea Mundial da Saúde instituíu o Día Mundial sen Tabaco en 1987 para chamar a atención mundial cara á epidemia de tabaquismo e os seus efectos letais. A celebración deste día é unha oportunidade para destacar mensaxes concretas relacionadas co control do tabaco e fomentar a observancia do Convenio Marco da OMS para o Control do Tabaco.

O obradoiro contou con dinámicas de grupo no que obxectivo e concienciar ao alumnado do pernicioso que é o consumo de tabaco así como mellorar o autoconcepto e a autoestima do alumnado para saber dicir que non.