Mochila viaxeira en 2º de Ed. Primaria

O curso escolar 2022/2023 o alumnado de  2º curso utilizaron dúas mochilas viaxeiras que foron intercambiadas cada venres durante todo o curso. O traballo de alumnado queda reflectido nos debuxos que se acompañan nos libros configurados para elo.

As mochilas viaxeiras permiten ao alumnado un préstamo por un período dunha semana, para compartir coas familias o contido da mesma. O  contido do material foi escollido polo titora de 2ºcurso, supervisado pola biblioteca e sendo as veces os nenos os que escollían os libros , pero semre procurando que teña un libro en galego, un libro en castel.

Acompañan a estes materiais “O diario da mochila” no que, tanto os nenos/as como as súas familias, aportan a súa opinión, debuxos, achegas, …, sobre o contido da mochila.

Algún exemplo do material que acompaña a mochila do alumando de 2º curso de Educación Primaria foi o seguinte.

1º MOCHILA

Lingua Galega.

 • Orellas de Bolboreta   
 • Tonino     

Lingua castelá.

 • Pomelo descubre
 • John Lennon, IMAGINE                     
 • Caracola.
 • Reportero DOC

2ª MOCHILA

Lingua Galega.

 • Chocolata.
 • O gran libro da nosa horta

Lingua castelá.

 • Pomelo imagina
 • Gilda
 • Reportero DOC.
 • Caracola

O principal problema co que nos atopamos é a falta de estímulos positivos que reforcen o gusto pola lectura como acto lúdico, divertido e enriquecedor.

Temos que ensinar ao alumno a entender que nela podemos atopar catro funcións:

 • A lectura serve para informarnos.
 • A lectura serve para aprender.
 • Alectura serve para gozar.
 • A lectura serve para posibilitar unha opinión proia e critica.

Como conclusión debemos seguir fomentado o gusto pola lectura do noso alumnado.