Mochila viaxeiras en 4º de EP

Ao longo do curso escolar 2021/2022 o alumnado de  4º curso  de Educación Primaria utilizou dúas mochilas viaxeiras de forma simultánea, o que permitiu que puideran disfrutar delas ao longo de 10 días.

O contido das mochilas foi escollido pola titora ao inicio de curso. En cada unha das mochilas había a mesma tipoloxía de lecturas e, incluso libros da mesma colección, para que todo o alumnado puidese achegarse ao mesmo tipo de textos.

En cada unha das mochilas houbo un caderno ou “diario” no que o alumnado tiña un espazo (e a data de posesión da mochila) para reflectir as súas impresións, facer debuxos ou opinar sobre o contido da mochila.

Ademais, pretendeuse  ofrecer textos de diferente índole, polo que nas mochilas sempre ía un exemplar da revista O PAPAGAIO, un texto en castelán e outro en galego (sempre compaxinando relato e cómic).

Á hora de seleccionar as lecturas para as mochilas tívose en conta o gusto, o interese e as recomendacións do alumnado, así como a dificultade dos textos  e o tempo para poder lelos.

Así, o material proposto para a a mochila viaxeira de 4º de E. P foi o seguinte:

1º trimestre:

2º trimestre:

3º trimestre:

Para concluír, podemos afirmar que case a totalidade do alumnado  valorou positivamente os textos das mochilas. A participación foi total, mais  implicación nas achegas no “diario” ou caderno  non foron demasiadas.

Case a totalidade do alumnado respectou as quedas das mochilas, malia que houbo casos non que se demoraron na entrega.

O feito de facérense responsables da súa mochila, do contido da mochila, de respectar as quendas e de compartir coas súas familias os diferentes libros supón para o alumnado unha actividade que fomenta a súa autonomía ao mesmo tempo que os estimula para dar a coñecer os seus gustos e valorar expresar as súas opinións e escoitar e respectar as dos demais.