Hora de ler de 1º de Ed. Primaria

No curso escolar 2021/2022, a hora de ler realizouse de luns a venres de 12:00 a 12:20, ao mesmo tempo que os demais cursos do cole.

Obxectivos

 • Desenvolver o proceso de lectura.
 • Descubrir o pracer da lectura e como fonte de ocio.
 • Crear un hábito de lectura.
 • Mellorar o nivel e velocidade lectora.
 • Comprender a idea principal dun texto.
 • Ampliar o vocabulario a través do proceso lector.
 • Coidar, conservar e organizar os libros.

Actividades

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Contacontos.

Temporalización

Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre
Galego

 • Naturizo

Castelán

 • Aprendo a leer (Anaya)- Empiezo a leer (Anaya)
 • La gallina Paulina
 • Filipo y Leo

2º trimestre
Galego

 • Naturizo: un cheiro picante.

Castelán

 • La bruja Patuja (Dylar ediciones)
 • ¿De qué color es un beso?
 • Vivan las uñas de colores

3º trimestre
Galego

 • Naturizo: o retorno das flores.

Castelán

 • Toc, toc, ábreme (Anaya)
 • Cuando las niñas vuelan alto.

En primeiro de Ed. Primaria, durante todo o curso, fomos recopilando todos os contos que lemos na Hora de ler no caderno "Meu libro da hora de ler". Nel escribimos e debuxamos o que mais nos chamou a atención de cada conto.

Ao final de curso, levarémolo para a nosa casa para ter un bo recordo de todo o que traballamos nesta actividade de fomento e animación da lectura.

Como conclusión, a formación do hábito lector. así como da lectura comprensiva, exixe, un traballo progresivo e continuado como o que se levou a cabo este curso. Tamén destacar a importancia desta hora de ler como momento de lecer e de desfrute dos libros e actividades propostas.