Hora de ler en Ed. Infantil

Ao longo do curso 2019/2020 e ata a declaración do estado de alarma realizamos a Hora de ler co alumnado de Ed. Infantil todos os días da semana en sesións de 20 minutos. Con esta actividade perseguimos alcanzar os seguintes obxectivos:

 • Estimular o interese pola lectura.
 • Favorecer o desenrolo da creatividades, atención e linguaxe.

Para consiguilo, realizamos distintas actividades lectoras, entre as que destacamos:

 • Comezamos lendo o conto o mesmo tempo que verán e tocarán as ilustracións con moito coidado.
 • Inventar outro títulos relacionados co conto.
 • Imaxinar como é o protagonista e outras personaxes do conto.
 • Debuxos relacionados cos contos.
 • Describir as personaxes do conto.
 • Contar o conto coas súas propias palabras
 • Inventar  historias diferentes con esas personaxes
 • Memorizar o conto “O casamento do piollo e a pulga”.
 • Representalo na aula.
 • Elaborar o vestiario implicándoos a eles, picando, recortando, pintando….
 • Representalo o día do Festival de Nadal do Colexio.