Organigrama

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS CURSO 2020/2021

Equipo directivo

Directora: Patricia Graña Candal

 

Claustro de profesorado

Educación Infantil

Rafael Lombardía Díaz (Titor 5º e 6º Ed. Infantil)

María Serrano Paz (Titora 4º e 5º Ed. Infantil e Coordinadora do Ciclo)

 

Educación Primaria

Ana María Cordal Cebreiro (Titora 1º e 2º Ed. Primaria)

Carlos Vázquez Oliveira (Titor 3º e 4º Ed. Primaria)

Marcos Casás Salgado (Titor 5º e 6º Ed. Primaria e Coordinador COVID)

 

Especialistas

Patricia Graña Candal (Ed. Física, At. Educativa/Valores) - Substituída por Borja Varela Paz

Ana Belén Fernández Jacob (Lingua Estranxeira: Inglés, Plástica) - Substituída por José María Dorado Reboredo

Marcos Casás Salgado (Música)

 

Departamento de Orientación

Indalecio Ramudo Andión (Orientador)

Enrique Cerredelo García (Pedagoxía Terapéutica)

Yasmina Ferreiro Lugilde (Audición e Linguaxe)

 

Persoal non docente

Dolores Varela Cores (Auxiliar Técnico Educativo - Coidadora)

José Ruibal Salgado (Conserxe)

 

Powered by Drupal - Design by artinet