Secretaría

RESERVA DE PRAZA - CURSO 2023/2024

*** Todo o alumnado do noso centro que presentou a reserva de praza no IES Sardiñeira está admitido***

 

Seguindo o establecido na ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, comeza o prazo para a reserva de praza daquel alumnado de 6º de Educación Primaria que queira continuar os seus estudos da ESO no IES SARDIÑEIRA ao que está adscrito o noso colexio.

O prazo para a presentación de solicitudes de reserva de praza é do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro ambos inclusive.

A solicitude pode cubrila dixitalmente na aplicación admisión alumnado e logo presentala asinada no centro ou en Sede electrónica

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargándoa no seguinte enlace, cubríndoa e presentándoa firmada na secretaría do noso colexio.

IMPRESO ED550A.

* Esta solicitude tamén está a súa disposición na secretaría do cole e levarana o martes17 as alumnas e alumnos de 6º.

Importante: A solicitude de reserva deberá estar asinada por calquera das persoas proxenitoras, titoras ou acolledoras da alumna/o. Deberá constar o consentimento expreso da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora; o anexo de comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento. 

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán o día 22 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Pode axudar este manual :   - MANUAL PARA FAMILIAS

O venres 27 de xaneiro ás 16:00 horas e o sábado 28 de xaneiro ás 12:00 horas, o IES SARDIÑEIRA invita ás nais e pais do alumnado de 6º a unha xornada de portas abertas onde poder visitar o centro e solventar dúbidas.

De non escoller o IES SARDIÑEIRA, deberán presentar o IMPRESO ED550B no IES elexido entre o 1 e o 20 de marzo ambos incluídos, ou ben na Sede electrónica da Xunta ou na aplicación admisión alumnado.

LIBROS DE TEXTO - CURSO 2022/2023

A continuación poden consultar as listaxes dos libros de texto para o próximo curso 2022/2023

 

INFANTIL

                                                       

3 ANOS                         4 ANOS                     5 ANOS

 

PRIMARIA