try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

Mínimos e Achegas

Aquí se pode acceder ás achegas que as programacións didácticas fan aos distintos Planes establecidos no centro. Así mesmo podemos ver as porcentaxes xerais das distintas actividades e probas para os criterios de cualificación.

Tamén, en documentos a parte, podemos consultar os mínimos esixibles para a promoción de curso.

Por último temos as grellas para un mellor seguimento dos mínimos esixibles para alumnado de apoio, programas de reforzo e todo aquel alumnado que se determine a súa necesidade.