try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Programacións LOMCE de Segundo Curso

Aquí podes acceder ás programacións LOMCE do segundo curso de ensino primario e á porcentaxe de cada estándar na avaliación das materias.

Lingua Galega Lingua Castelán Matemáticas
Sociais Naturais    Inglés
Ed. Física Ed. Musical Ed. Artística
Educación en Valores Relixión