try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Novas

Apertura do prazo para a solicitude de Axudas do Concello

Acábase de publicar do BOP de Ourense, a convocatoria do Concello do Barco de axudas  para a adquisición de libros de texto e material escolar no segundo ciclo da educación infantil.
A documentación necesaria é a seguinte:

 • Anexo I solicitude normalizada
 • Anexo II Modelo de Declaración responsable
 • Copia DNI/NIE de tódolos membros computables da unidade familiar maiores de 14 anos.
 • Volante de empadroamento colectivo.
 • Certificado de matrícula do curso 2022/2023 (emitido dende o colexio)
 • No caso de separación, divorcio, cese de convivencia ou non covivencia dos pais: copia da sentencia ou convenio regulador.
 • No caso de acollemento familiar do menor por resolución administrativa ou auto xudicial: copia do certificado do organismo competente.
 • Declaración de renda do ano 2020 ou certificado de imputación de rendas correspondente ao exercicio 2020. No caso de non realizar declaración de renda, solicitar xustificación en Hacienda

Os requisitos que se deben cumprir para acceder a estas axudas (ver documento oficial do Concello) son resumidos os seguintes:

 • Estar matriculado nun centro docente do Concello do Barco no segundo ciclo de Educación Infantil (3,4,5 anos) para o curso 2022-2023 .
 • Que os/as alumnos/as como ambos proxenitores ou representantes legais estean empadroados/as e teñan residencia efectiva Concello do Barco de Valdeorras (salvo casos de separación ou divorcio ou custodia compartida)
 • Que a renda familiar sexa inferior a 18.000 euros anuais/netos ou superando esa cantidade non exceda a Renda Per Capita(R.P.C) da unidade familiar de 4.030 euros.
 • Non ter recibidas nin solicitadas outras axudas polo mesmo concepto, e cumplir os requisitos durante o procedemento

Achegamos nesta notificación todos os documentos necesarios para realizar a solicitude.
Un saúdo

Axudas para Fondo Libros

Xa está publicada a nova orde para o Fondo solidario de libros de texto e axudas de material escolar. O prazo remata o 22 de xuño.

Ao igual que en anos anteriores, os alumnos de 1º a 4º de primaria poden solicitar axuda de libros e material escolar, e os alumnos de 5º e 6º poden optar á axuda de material escolar segundo os baremos de renta establecidos na convocatoria.

Podedes presentar as solicitudes preferiblemente na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada).

A documentación necesaria é a seguinte:
- Copia do libro de familia o documento equivalente.
- Copia de sentencia judicial en caso de separación ou divorcio.
- Certificado de discapacidade se é o caso.

No caso de querer realizar entrega presencial, podédevos achegar ao centro en horario de 10 a 12 h.

Achegamos o Anexo I e Anexo II para que os podades descargar dende a casa, aínda que se preferides que vos remitamos exemplares en papel, podedes solicitárnolos e volos faremos chegar.

Apertura do prazo para a solicitude de comedor curso 2021-22

Xa se abriu o prazo de presentación de solicitudes para o servizo de comedor para o vindeiro curso escolar 2021-2022.

Podedes recoller a solicitude na secretaría do colexio ou ben descargala dende esta ligazón.

As solicitudes se poderán cubrir e entregar no colexio en horarios de mañán durante o mes de xullo.

Fondo solidario de libros de texto

Acábase de publicar a orde para o fondo solidario de libros de texto. O prazo para presentar as solicitudes remata o 22 de xuño.

Tedes a orde publicada neste enlace.

Podedes presentar as solicitudes por vía electrónica no formulario normalizado dispoñible na aplicación informática "Fondolibros".

Tamén se pode presentar na sede electrónica da Xunta de Galicia

No caso de facer a entrega presencial podedes entregalo en secretaría en horario de 10:45 a 11:30 h.

O formulario podédelo recoller no centro ou imprimilo aquí.

Horarios espello para caso de confinamento

No caso de ter que confinar unha clase, un grupo de alumnos ou o centro enteiro temos que ter preparado dende hoxe un horario que nos permita manter a actividade lectiva.

O horario que podedes consultar no ficheiro adxunto, é o que corresponde aos cursos de 3º a 6º de primaria, xa que o s cursos inferiores, isto é, infantil e primeiro ciclo de primaria, polas súas características específicas acordarán no seu momento coas familias o plan de traballo para unha situación de confinamento.

Distribuir contido