try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Programacións LOMCE de Quinto Curso

Aquí podes acceder ás programacións LOMCE das distintas materias de quinto curso de primaria así como ás porcentaxes de cada estándar na avaliación das mesmas

Lingua Galega Lingua Castelán Matemáticas
Sociais Naturais    Inglés
Ed. Física Ed. Musical Ed. Artística
Ed. Relixiosa   Valores Sociais e Cívicos