try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Programacións LOMCE de Terceiro Curso

Aquí podes acceder ás programacións LOMCE de terceiro curso de ensino primario e ás porcentaxes que cada estándar ten na avaliación da materia

Lingua Galega Lingua Castelán Matemáticas
Sociais Naturais    Inglés
Ed. Física Ed. Musical Ed. Artística
Valores Sociais e Cívicos Relixión Católica