Skip to Content

2º BAC NOCTURNO

FLEXIBILIZACIÓN DOS CRITERIOS DE TITULACIÓN

Trala publicación das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que permiten aos centros flexibilizar os criterios de titulación en todas as etapas educativas, a CCP do IES Otero Pedrayo decidiu que:

Flexibilizaranse os criterios de titulaciónse:

  • se considera que a situación excepcional prexudicou a evolución académica do alumno que doutro xeito podería ter acadado avaliación positiva en todas as materias
  • a xunta de avaliación considera que o alumno adquiriu os obxectivos xerais da etapa que lle permitan continuar o seu itinerario académico

Non se titulará en ningún caso se existe abandono obxectivo de ao menos unha materia antes da declaración do estado de alarma e non tratou de recuperalo de ningún xeito durante a declaración do mesmo ou nos procedementos que se establezan na convocatoria extraordinaria de setembro.

A aplicación de ditos criterios será decida de xeito colexiado pola xunta de avaliación respectiva.

MODELOS EXAME ABAU

  

Novos modelos de exame para as ABAU 2020 que se poden descargar no enlace que está nun Pos-it da páxina Web da CiUG

 

(https://ciug.gal/gal

ou directamente a través do seguinte enlace:

https://ciug.gal/gal/abau/modelos

 

HISTORIA DA FILOSOFÍA

Páxina de traballo con matereriais novos e instrucións

https://sites.google.com/view/filosofa-en-cuarentena/p%C3%A1gina-principal

RELIXIÓN CATÓLICA 2ºBAC NOCTURNO (Mª José)

Todo el trabajo está en la página web que he creado, que es la del siguiente enlace: https://sites.google.com/view/religionencuarentena/p%C3%A1gina-principal

XEOLOXÍA 2º BAC NOCT (Neira)

El alumnado podrá seguir el desarrollo de la materia desde el blog del profesor y desde su aula virtual.

BIOLOXIA 2º BAC NOCT (Neira)

El alumnado podrá seguir la materia desde el blog del profesor y desde su aula virtual.

INGLÉS 2º BACH. Nocturno

Mientras dure esta situación de excepcionalidad las clases de Inglés de todos los cursos de Bachillerato Adultos se desarrollarán en el aula virtual del centro, los materiales necesarios estarán disponibles para cualquier alumno con acceso de convidado.

MATEMÁTICAS 2º BACH. Nocturno (Rocío Carnero)

En las matemáticas del nocturno voy a trabajar en el aula virtual pero el trabajo o cualquier duda que tengan me la manden a mi correo rociocarnerogil@edu.xunta.es

QUÍMICA 2º BACH. Nocturno

Traballar o tema de Ácido-Base e os problemas e cuestións relacionadas que se colgarán na Aula Virtual.

Para calquera dúbida ou consulta, escribídeme ao enderezo electrónico: cpescudero@edu.xunta.es

FÍSICA 2º BACH. Nocturno

Traballar o tema de ondas que se colgará na Aula Virtual, así como boletíns de exercicios.

Se se prolongase a situación tamén o de Óptica.

Para calquera dúbida ou consulta, escribídeme ao enderezo electrónico: cpescudero@edu.xunta.es

Distribuir contido


by Dr. Radut