Skip to Content

4º ESO

FLEXIBILIZACIÓN DOS CRITERIOS DE TITULACIÓN

Trala publicación das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que permiten aos centros flexibilizar os criterios de titulación en todas as etapas educativas, a CCP do IES Otero Pedrayo decidiu que:

Flexibilizaranse os criterios de titulaciónse:

  • se considera que a situación excepcional prexudicou a evolución académica do alumno que doutro xeito podería ter acadado avaliación positiva en todas as materias
  • a xunta de avaliación considera que o alumno adquiriu os obxectivos xerais da etapa que lle permitan continuar o seu itinerario académico

Non se titulará en ningún caso se existe abandono obxectivo de ao menos unha materia antes da declaración do estado de alarma e non tratou de recuperalo de ningún xeito durante a declaración do mesmo ou nos procedementos que se establezan na convocatoria extraordinaria de setembro.

A aplicación de ditos criterios será decida de xeito colexiado pola xunta de avaliación respectiva.

RELIXIÓN CATÓLICA 4º ESO (Mª José)

Todo el trabajo está en la página web que he creado, que es la del siguiente enlace: https://sites.google.com/view/religionencuarentena/p%C3%A1gina-principal

FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO (Grupo C)

O alumnado realizará o seguimento do curso a través da aula virtual

O correo de contacto co docente é: miguellrmv@edu.xunta.es

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO (Cristina)

En Cultura Científica de 4º ESO, o traballo consistirá en rematar as presentacións xa asignadas na clase e envialas ao correo mcris@edu.xunta.es.

A novidade será que cada alumn@ elaborará a súa propia presentación en lugar de facelo por parellas. Cada alumn@ unha presentación persoal.

RELIXIÓN CATÓLICA 4º ESO (Alejo)

Todo el trabajo está en la página web que he creado, que es la del siguiente enlace: https://sites.google.com/view/religionencuarentena/p%C3%A1gina-principal

Ahí ya tienen mi instagram y mi mail para poder ponerse en contacto conmigo y para poder hacer alguna clase en directo desde casa.

HISTORIA DA FILOSOFÍA 4º ESO

O curso seguirase a través da Aula Virtual.

O correo de contacto co docente é xmcostas@edu.xunta.gal

VALORES ÉTICOS 4º ESO (Antonio)

Na Aula Virtual da materia se irán colgando os materiais de traballo. As actividades realizadas a proposta do profesor e as dúbidas do alumnado remitiranse ao correo electrónico do profesor da materia: antonio.fernandez.seoane@edu.xunta.es

LINGUA GALEGA 4º ESO B e C (Tito)

Pola canle habitual xa tedes no voso poder información complementaria á que viñemos dando desde moito tempo atrás.

Seguiremos aportando material na Aula Virtual

Contacto para cantas dúbidas puideran xurdir e entrega de tarefas: arcazartesa@protonmail.com

LINGUA GALEGA 4º ESO A (Conchita Fernández)

Nos vindeiro días irei subindo á aula virtual apuntamentos e material diverso para continuar con normalidade o curso escolar.

Para a resolución dos exercicios ou de calquera dúbida que teñades facédeo a través do seguinte corrreo: monbraxicon@yahoo.es. 

LINGUA GALEGA 4º ESO A (Conchita Fernández)

Nos vindeiro días irei subindo á aula virtual apuntamentos e material diverso para continuar con normalidade o curso escolar.

Para a resolución dos exercicios ou de calquera dúbida que teñades facédeo a través do seguinte corrreo: monbraxicon@yahoo.es. 

Distribuir contido


by Dr. Radut