Taboleiro

Calendario dos Exames Extraordinarios de Maio, 2012

ENTRE OS DÍAS 7 E 11 DE MAIO REALIZARANSE AS PROBAS EXTRAORDINARIAS PARA O ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES.

SERÁN DENTRO DO HORARIO LECTIVO. O ALUMNADO QUE TEÑA QUE FACER AS PROBAS SAIRÁ DA CLASE “NORMAL” PARA FACER OS EXAMES.

 

EDMODO. Unha rede social educativa para o IES Nº 1

A comunicación entre profesores-alumnos-pais no noso Centro ten un novo medio para o intercambio de contidos e información: a rede social educativa EDMODO

Edmodo é unha aplicación cuxo obxectivo principal é permitir a comunicación entre profesores e alumnos. Trátase dun servizo de redes sociais baseado no microblogging creado para o seu uso específico en educación que proporciona ao docente dun espazo virtual privado no que se poden compartir mensaxes, arquivos e enlaces, un calendario de aula, así como propor tarefas e actividades e xestionalas.

Relatorio "Alcol e adolescencia

O xoves 12 de abril ás 20:00 h, no Museo do Moble a da madeira (mom, Avda. Benito Vigo da Estrada), realizarase un relatorio baixo o título "Alcol e Adolescencia" impartido por Manuel Isorna Folgar (Doutor en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela).


"Máis da metade dos adolescentes que consumen alcol desenvolverán depencia"

Actividades para o verán: Acción de Verán

Axudas para actividades en linguas extranxeiras, 2012

Cartel 2012

Probas de acceso a ciclos de Grao Medio. Curso 2011-12


  • REQUISITOS: Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba (é dicir, ata decembro de 2012).

  • DATAS  DE INSCRICIÓN: Do 27 de febreiro ao 9 de marzo, inclusive. Nas secretarías dos centros que impartan ciclos formativos (IES Antón Losada). 

  • DATA CELEBRACIÓN DA PROBA: 25 maio.  

  • INFORMACIÓN DE INTERESE: O alumnado ten a disposición na conserxería do centro (para poder facer fotocopias) modelos de exames doutros anos e de contidos esixidos nas diferentes partes da proba. Os interesados/as poden pasar pola secretaría do centro a cubrir a solicitude de inscrición. O alumnado do PCPI terá de prazo ata o 5 de marzo,  o día 6 acudirase ao IES Antón Losada para presentala. O alumnado da ESO terá de prazo ata o 7 de marzo, o día 8 acudirase ao IES Antón Losada para presentala. 

  • MÁIS INFORMACIÓN: Ver calendario no taboleiro da clase. Consultar a páxina http://www.edu.xunta.es/fp/probas. Acudir ao departamento de orientación do centro.  

Exames de Febreiro, 2012 - Calendario

Os días 7, 8, 9 de febreiro realizaranse as probas de recuperación de materias pendentes.

Están convocadas, con caracter voluntario, como unha medida de axuda ao alumnado polo que serán realizadas fóra do horario lectivo o alumnado NON DISPORÁ DE TRANSPORTE ESCOLAR

Distribuir contido