Tecnoloxía

Departamento tecnoloxía

 

CURSO 2019-2020

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
TECNOLOXÍA 2º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
TECNOLOXÍA 3º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
TECNOLOXÍA 4º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL I 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL II 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019- 2020

TICs 4º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

TICs 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

TICs 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

 

 

 

- Páxinas WEB

PÁXINAS ONDE PODES ATOPAR INFORMACIÓN REFERENTE A CIENCIA E TECNOLOXÍA:

http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/  recopilación de información sobre o desenvolvemento da rede

http://www.iter.es/ información sobre enerxías renovables

www.ueet.nasa.gov/StudentSite/engines.html explica o funcionamento dos motores usados en aeronáutica

www.unesa.es contén información básica sobre a enerxía eléctrica: sobre a historia da electricidade no enlace "Historia de la electricidade" da sección "Iluminando a nuestros antepasados"; sobre a súa producción no enlace "Cómo fabricar electricidade" da sección "Para saber e investigar" para realizar experiencias en "Programa Educativo" sección "Experiencias para trabajar en el aula", sección "El viaje de la lectricidad"

www.museoscienza.org presenta animacións e visións panorámicas dos diseños de Leonardo da Vinci

Distribuir contido