Xeografía e Historia

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

 CURSO 2019-2020

 

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

 

 

 

MATERIA CURSO                  PROGRAMACIÓN
XEOGRAFÍA E HISTORIA 
1º ESO ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020
XEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020
HISTORIA 4º ESO ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BAC ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BAC ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020
HISTORIA DA ARTE 2º BAC ADAPTACIÓN DA POGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019-2020

 

 

 

Distribuir contido