Lingua Castelá

Lingua Castelá

 

CURSO 2019-2020

 

Aquí atoparedes a programación das materias impartidas desde o DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 

 

 

Distribuir contido