Física e química

benvida

 

CURSO 2019-2020

Aquí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
FÍSICA E QUÍMICA  3º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

QUÍMICA 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019- 2020

FÍSICA 2º BAC  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

 

    

BENVIDOS AO NOSO DEPARTAMENTO

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

“A ciencia e o pensamento racional é a fonte da prosperidade da Humanidade, permite afianzar valores democráticos facendo ao home libre, e non escravo”.

 

Louis Pasteur

 

 

 

 

“A maioría das ideas fundamentais da ciencia son esencialmente sinxelas, e por regra xeral poden ser expresadas nunha linguaxe comprensible para todos”.

 

 Albert Einstein

 


 

 

 

 

 

Distribuir contido