Latín e grego

Departamento Latín e Grego

 

CURSO 2019-2020

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
CULTURA CLÁSICA 3º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
LATÍN 4º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
LATÍN II 2º BAC ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
GREGO II 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

Distribuir contido