Filosofía

Departamento Filosofía

 

CURSO 2019-2020

 

MEMBROS DEPARTAMENTO:

Jesús J. García Miranda

J. Manuel Rubal Saavedra

 

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
VALORES ÉTICOS 1º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
VALORES ÉTICOS 2º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
IGUALDADE DE XÉNERO 2º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
VALORES ÉTICOS 3º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

VALORES ÉTICOS 4º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019- 2020

COEDUCACIÓN PARA O SÉCULO XXI 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

FILOSOFÍA  1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

Distribuir contido