Lingua Francesa

Departamento Francés

 CURSO 2019-2020

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas da materia de FRANCÉS que se imparte nos diferentes niveis feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA 

CURSO 

PROGRAMACIÓN

FRANCÉS 

1º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

FRANCÉS 

2º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

FRANCÉS 

3º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

FRANCÉS

4º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

 


 

   INFORMACIÓN Le Monde

LIGAZÓNS DE INTERESE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido