Lingua Galega

Departamento L. Galega

 

CURSO 2019-2020

A quí podedes consultar as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten desde o DEPARTAMENTO DE GALEGO feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
LINGUA E LITERATURA GALEGAS 3º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
LINGUA E LITERATURA GALEGAS 4º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

LINGUA E LITERATURA GALEGAS 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019- 2020

LINGUA E LITERATURA GALEGAS 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

Distribuir contido