Lingua Galega

Departamento L. Galega

 

CURSO 2020-2021

Neste curso, o departamento de Lingua Galega e Literatura está formado polas profesoras Cristina Díaz Varela (xefa do departamento) e Ángeles Rodríguez Llamazares.

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21

 

Distribuir contido