Relixión

Departamento Relixión

 

CURSO 2019-2020

A quí podedes consultar as adptacións das programacións didácticas da materia de RELIXIÓN CATÓLICA feitas para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

MATERIA  CURSO  PROGRAMACIÓN
RELIGIÓN  1º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
RELIGIÓN 2º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
RELIGIÓN 3º ESO ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020
RELIGIÓN 4º ESO

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

RELIGIÓN 1º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019- 2020

RELIGIÓN 2º BAC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 2019-2020

Distribuir contido